Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

D'acord amb els seus Estatuts, la Universitat de València (UV), com a servei públic, té encomanada la missió de fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, en línia amb el que estableix la Llei orgànica d'universitats, la UV considera un pilar estratègic l'impuls de la transferència de coneixement i la innovació.

 

En aquest marc, el Vicerectorat d’Investigació, i el Vicerectorat d’Innovació i Transferència exerceixen les competències relatives al disseny i la planificació del desenvolupament de la política institucional científica i d'innovació amb el suport de la Comissió d’Investigació, òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del Consell de Govern en matèria de recerca.

 

A través d'aquesta pàgina web, es pretén donar a conèixer, a la comunitat universitària i a la societat en general, l'activitat de la UV en l'àmbit de la recerca, la transferència de coneixement, la internacionalització de totes dues i l'emprenedoria universitària. A més, les empreses o altres entitats interessades a col·laborar en projectes de recerca conjunts, o en la resolució de problemes tecnològics concrets, poden consultar l'oferta científica i tecnològica actualitzada de la institució o sol·licitar assessorament especialitzat.

La Universitat de València (UV) és una organització acadèmica de primer rang en l'àmbit nacional i amb una considerable projecció internacional, que ocupa llocs destacats en els rànquings més prestigiosos (font SAP UV).

Destaca el rànquing de Xangai de l'any 2014, que la situa entre les 200-300 millors universitats del món i entre les primeres d'Espanya (posició 2-4). A nivell regional, la UV es consolida com un gran centre de producció científica valenciana any rere any, molt per sobre de tots els altres centres de recerca, amb una aportació en publicacions científiques indexades en Web of Science que excedeix del 30% del total de la Comunitat Valenciana en gairebé totes les àrees temàtiques (font: Informe ACCIDI 2012 “La investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana”).

La UV té un marcat caràcter generalista, i la seua activitat investigadora abasta gairebé totes les branques del saber: Humanitats, Ciències Bàsiques i Enginyeries, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Educació.

Quant a l'estructura organitzativa de la recerca a la UV, els Estatuts indiquen que aquesta “…..s’ha de dur a terme individualment, en grups o unitats de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca o en altres centres o estructures propis o mixtos entre la UV i altres organismes, públics o privats”.

En aquest sentit, el Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d'estructures de recerca de la UV, estableix el marc per a la creació dels grups de recerca, així com de les estructures de recerca interdisciplinària (ERI) i instituts universitaris de recerca (instituts), com a estructures integrades per grups de recerca.