Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Aquelles persones que hagen superat els graus de Mestre/a d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de València i tinguen el Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià expedit per la Universitat de València amb posterioritat al 15 d’abril de 2013, poden demanar la convalidació pel certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la CIEACOVA.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús del formulari, seleccioneu:

  1. Serveis universitaris
  2. Servei de Política Lingüística
  3. Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

  • Títol de Grau de Mestre/a de la Universitat de València
  • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià
  • DNI

Una vegada comprovades les dades, i si es compleixen els requisits, s’enviarà un rebut per fer el pagament que haureu d’enviar-nos novament de la mateixa forma que la sol·licitud.