Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística contribueix a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant diverses iniciatives adreçades al foment del plurilingüisme entre els membres de la comunitat universitària.

Entre aquestes iniciatives destaquen els tallers de llengües i cultures, en els quals un estudiant nadiu d'un idioma no oficial en la Universitat de València dinamitza un grup de treballadors i estudiants interessats a conèixer la llengua i la cultura en qüestió, amb el valencià com a llengua de suport.

Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller, els valors del plurilingüisme i l'estatus del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica.

Si sou nadius en una llengua diferent del valencià i el castellà i teniu un domini suficient del valencià, podeu participar en aquest programa de pràctiques remunerades per tal de promoure la vostra llengua i la vostra cultura en el si de la Universitat.

Qui?

Per a poder fer aquestes pràctiques cal:

  • Ser estudiant de grau o de màster de la Universitat de València (també d’Erasmus i altres programes de mobilitat).
  • Ser nadiu d'una llengua diferent del valencià i del castellà.
  • Tenir un domini suficient del valencià i comprometre's a usar aquesta llengua com a idioma auxiliar i de suport en els tallers i per a qualsevol altra tasca vinculada a les pràctiques.
  • Estar inscrit en el programa de Voluntariat Lingüístic.
  • En el cas de les pràctiques extracurriculars, cal tenir superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació en la qual es troba matriculat. Si les pràctiques són curriculars, el percentatge mínim és el que establisca, si escau, la titulació que s'està cursant.
  • Comptar amb el vistiplau d'un professor de la Universitat de València que estiga disposat a actuar com a tutor acadèmic de les pràctiques.
  • Complir els requisits addicionals que haja fixat, si escau, la facultat o escola on estudia o la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Quan i on?

Els horaris i les ubicacions s’acordaran entre els estudiants en pràctiques i els tècnics del Servei.

Dotació econòmica

La gratificació màxima de cada estudiant en pràctiques no podrà superar els 5.900€ anuals.

L’estudiant haurà de disposar de DNI o NIE, d’un compte bancari espanyol i d’un número de la seguretat social.

Com?

Pots enviar el teu currículum i una carta de motivació per correu electrònic a dinamitza@uv.es. Si compleixes tots els requisits esmentats, els tècnics del Servei concertaran una entrevista amb tu.