Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Grups de conversa i tallers

Els grups de conversa serveixen per a treballar i millorar les competències comunicatives (l'expressió, la comprensió i la interacció orals) amb altres aprenents que tenen el mateix nivell. En cada grup hi ha una persona responsable que els dinamitza i proposa diferents situacions comunicatives, activitats i temes, i que s'encarrega de fer les correccions i explicacions pertinents. Per a inscriure-s'hi cal tindre uns coneixements inicials o haver assolit el nivell anterior, que podeu treballar en els nostres centres d’autoaprenentatge de llengües (CAL).

A més, en els nivells A1 i A2 d'alemany i txec us oferim tallers d'iniciació amb una metodologia que s'adapta a les exigències d'aprenentatge d'aquestes llengües.

Curs 2020/2021


Qui s'hi pot inscriure?

Personal i estudiants de la UV en actiu i membres del col·lectiu Alumni.

Quan es fa la inscripció?

 • Primera convocatòria: del 29 de setembre al 8 d'octubre
 • Segona convocatòria: oberta tot el curs (si hi ha places)

Com es fa la inscripció?

– Si teniu un certificat de llengua reconegut per la Universitat de València (consulteu ací els de valencià i ací els d'altres llengües):

 1. Trieu un grup del nivell següent a l'acreditat (vegeu-ne l'oferta més avall).
 2. Envieu un correu al centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL) del vostre campus, especifiqueu el grup (idioma, nivell i horari) al qual voleu apuntar-vos i adjunteu el certificat. 
 3. Si hi ha places disponibles, us enviarem un correu amb la informació necessària per a completar la inscripció; si no, us informarem de les alternatives per al vostre idioma i nivell.

– Si no teniu el certificat de llengua requerit:

 1. Contacteu amb el CAL del vostre campus per a fer una prova diagnòstica: una conversa breu per a saber el vostre nivell.
 2. Amb el nivell assignat podeu triar un grup del nivell següent (vegeu-ne l'oferta més avall).
 3. Si hi ha places disponibles, us enviarem un correu amb la informació necessària per a completar la inscripció; si no, us informarem de les alternatives per al vostre idioma i nivell.

– Si vau participar en un grup de conversa el curs passat, podeu entrar en un grup del mateix idioma i nivell (sense fer prova diagnòstica ni aportar cap certificat):

 1. Trieu un grup del mateix nivell que el del curs passat (vegeu-ne l'oferta més avall).
 2. Contacteu amb el CAL del vostre campus per a completar la inscripció.
 3. Si hi ha places disponibles, us enviarem un correu amb la informació necessària per a completar la inscripció; si no, us informarem de les alternatives per al vostre idioma i nivell.

Informació de contacte dels CAL:

Lloc

Als centres d'autoaprenentatge de llengües i en aules pròximes. Si les condicions sanitàries ho requereixen, es podrà passar a modalitat virtual.

Preu

Taxa de matrícula:

 • Gratuïta en els grups de valencià
 • 15€ per a l'estudiantat i 20€ per a la resta de la comunitat universitària (PDI, PIF, PAS, AlumniUV) en els grups de la resta de llengües

Calendari

Una hora a la setmana (dues, en el cas dels tallers d'iniciació a l'alemany i el txec), entre el 13 d'octubre i el 28 de maig.

Assistència

L’assistència a la primera sessió després de la inscripció és obligatòria. L’absència, quan hi haja llista d’espera, comportarà la pèrdua de la plaça i passar al final de la llista. Tres absències consecutives no justificades comporta la cancel·lació automàtica de la inscripció (cal tornar a pagar la taxa en cas que es demane una nova inscripció). No s'expedeixen certificats d'assistència ni d'aprofitament.

Grups i horaris

Clica en la llengua que vols practicar per a veure els nivells i horaris per campus:

Valencià

Anglès

Francès

Alemany

Txec