Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Dades sociolingüístiques

Ací podeu consultar els resultats dels estudis de sociolingüística duts a terme per diferents entitats i que mostren la situació de l’ús de les llengües oficials de la Universitat de València, i d’altres, en diferents contextos.

Universitats valencianes

Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, analitza els usos lingüístics en les universitats públiques valencianes. 


Evolució de l’ús de les llengües d’impartició de la docència a les universitats valencianes (entre els cursos 2011/2012 i 2015/2016).

Generalitat Valenciana

El Fons Estadístic i Documental de la Direcció General de Política Lingüística i Multilingüisme recull dades estadístiques i estudis sobre els usos de les llengües en la societat valenciana.

Europa

L'European Centre for Modern Languages fomenta l'excel·lència i la innovació en l'ensenyament d'idiomes i ajuda els europeus a aprendre'ls amb major eficàcia.


Mercator investiga l'educació multilingüe i l'aprenentatge d'idiomes a Europa. Per als responsables polítics i els treballadors professionals, és un centre de referència independent i reconegut.


La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries és el conveni europeu per a la protecció i promoció de les llengües emprades per les minories tradicionals.


Euromosaic és un projecte de recerca per a definir la situació de les llengües minoritàries de la Unió Europea.


El fullet Linguistic diversity in the European Union presenta una selecció de projectes sobre les llengües regionals i minoritàries amb idees per a ajudar a inspirar professorat, organitzacions no governamentals, operadors culturals i creatius, sol·licitants de projectes i responsables polítics de tota Europa a desenvolupar la seua pràctica professional.


En el context de la rica diversitat de llengües que existeixen a Europa, Endangered languages and linguistic diversity in the European Union examina les possibles implicacions de la desaparició d'algunes d'elles i estudia quines mesures cal planificar per a salvaguardar la seua existència i el seu futur.