Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Direcció

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
Rafael Castelló Cogollos Director del servei 963 937 716 direccio.spl @ uv.es Serpis, 29
Alfons Esteve i Gómez Cap del servei 963 937 712

direccio.spl @ uv.es
alfons.esteve @ uv.es

Serpis, 29

Administració

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
M. Carmen Soriano Sánchez Tècnica mitjana de gestió 963 937 715 carmen.soriano @ uv.es Serpis, 29
Iban Alonso Araque Administratiu 963 937 609 iban.alonso @ uv.es Serpis, 29
Natividad Gadea Guardiola Administrativa 963 937 160 natividad.gadea @ uv.es Serpis, 29
Pilar Hernández Sacristán Administrativa 963 937 160 mpilar.hernandez @ uv.es Serpis, 29
Xema Gandia García Tècnic informàtic 961 625 634 jose.maria.gandia @ uv.es Serpis, 29

Secció d'Aprenentatge i Acreditació

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
Vicent Sanxis Alcanyís Cap de la secció 961 625 387 vicent.sanxis @ uv.es Serpis, 29
Ferran Bataller Gomar Tècnic lingüístic
(valencià)
963 937 720

ferran.bataller @ uv.es

Serpis, 29

Campus de Blasco Ibáñez


Elija Lutze Tècnic lingüístic
(valencià i alemany)
963 983 048 elija.lutze @ uv.es CAL Blasco Ibáñez
Núria Plot i Agustí Tècnica lingüística
(francès i anglès)
963 937 726 nuria.plot @ uv.es CAL Blasco Ibáñez
Javier Bayarri Marzal Operador de centre 963 937 608 clece.f.javier.bayarri @ ext.uv.es CAL Blasco Ibáñez
Ana Isabel Carrasco Operadora de centre 963 937 608 clece.a.isabel.carrasco @ ext.uv.es CAL Blasco Ibáñez

Campus de Burjassot-Paterna


Maria Sales Vargas Tècnica lingüística
(valencià)
963 544 519 maria.sales @ uv.es CAL Burjassot-Paterna
Graeme Berman Tècnic lingüístic
(anglès)
963 544 080 graeme.berman @ uv.es CAL Burjassot-Paterna
Sari Hernández Cantos Operadora de centre 963 543 200 hercansa @ ext.uv.es CAL Burjassot-Paterna
Alejandro Mendoza Collado Operador de centre 963 543 200 mencoa @ ext.uv.es CAL Burjassot-Paterna

Campus dels Tarongers


Josepa Melià i Pascual Tècnica lingüística
(valencià)
963 937 723 meliajo @ uv.es CAL els Tarongers
Guillem Calaforra i Castellano Tècnic lingüístic
(anglès i alemany)
961 625 360 calaforr @ uv.es CAL els Tarongers
Amparo Raga Salvador Operadora de centre 963 828 918 amparo.raga @ uv.es CAL els Tarongers
Manuel Tello Sancho Operador de centre 963 828 918 manuel.tello @ uv.es CAL els Tarongers

Secció d'Assessorament Lingüístic

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
Ferran Fabregat i Cosme Cap de la secció 963 937 717 fabregat @ uv.es Serpis, 29
Antoni Beltran i López Assessor lingüístic 963 937 741 abeltran @ uv.es Serpis, 29
José Manuel Guevara Muñoz Assessor lingüístic 963 937 721 guevara @ uv.es Serpis, 29
Maria Sirera Conca Assessora lingüística 963 937 719 maria.sirera @ uv.es Serpis, 29
Joan Miquel de Val i Forna Assessor lingüístic 963 937 718 deval @ uv.es Serpis, 29

Secció de Dinamització Lingüística

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
Rafael Ramos i Armengol Cap de la secció 963 937 727 rafael.ramos @ uv.es Serpis, 29
Ernest Anyó i Sanz Tècnic lingüístic 963 937 711 ernest.anyo @ uv.es Serpis, 29
Samuel Fenollosa i Aguilar Tècnic lingüístic 963 937 711 samuel.fenollosa @ uv.es Serpis, 29
Joan Antoni Cebrian i Molina Tècnic lingüístic 963 937 728 joan.a.cebrian @ uv.es Serpis, 29
Carles Plasencia Vilanova Tècnic lingüístic 961 625 182
629 850 154
carles.plasencia @ uv.es Serpis, 29

Secció de Recursos Lingüístics

Nom i cognoms Càrrec Telèfon Adreça electrònica Ubicació
Francesc Esteve i Gómez Cap de la secció 963 937 724 francesc.esteve @ uv.es Serpis, 29
Ana Pla Gomar Tècnica lingüística 963 937 725 ana.pla@uv.es Serpis, 29