Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-15-223
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic superior d'investigació
  • Projecte: «Estudios perturbativos y no perturbativos del modelo estándar y sus extensiones, CPI-15-223».
  • Responsable del projecte d'investigació: Vicente Giménez Gómez

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 11/07/2015 al 20/07/2015
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU