Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

https://www.uv.es/pasinvest/CONVOCATORIAS%202020/CPI-20-251/Anuncio-publicacio-CORRECCIO-ERRADES-CPI-20-251.pdf

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-251
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Investigador/a no doctor/a
  • Projecte: «Diseño y aplicaciones seleccionadas de nanomateriales porosos multifuncionales con porosidad mejorada. CPI-20-251»
  • Responsable del projecte d'investigació: Pedro José Amorós del Toro

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 24 de setembre al 07 d'octubre 2020
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU