Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-376
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Retos de Física y tecnológicos en el IFIC con el experimento LHCb del CERN. CPI-20-376»
  • Responsable del projecte d'investigació: Fernando Martínez Vidal

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 25 de novembre al 09 de desembre de 2020
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU