Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-387
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «UE_SRIC_Teacher training and attention in autism. CPI-20-387»
  • Responsable del projecte d'investigació: Marcos Fernández Marín

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU