Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-488
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Apoyo a la construcción de detectores de Física de Partículas. CPI-20-488»
  • Responsable del projecte d'investigació: Nuria Rius Dionis

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 15 al 29 de gener de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU