Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-001
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Resultados del modelo de las escuelas de segunda oportunidad (E2O) acreditadas en España en respuesta al abandono escolar temprano y al desempleo juvenil. CPI-21-001»
  • Responsable del projecte d'investigació: M. José Chisvert Tarazona

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 17 de febrer al 2 de març de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU