Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-086
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Apoyo a la construcción de detectores de Física Nuclear y de Partículas. CPI-21-086».
  • Responsable del projecte d'investigació: Nuria Rius Dionis

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 23 de març al 7 d'abril de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU