Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-108
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Neutrinos: hunting a new physics scale. CIDEGENT/2018/019. CPI-21-108»
  • Responsable del projecte d'investigació: Jacobo Lopez Pavon

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: del 3 al 14 de maig de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU