Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-168
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Modulación del eje óxido nítrico-guanilato ciclasa soluble-gmpc como nueva diana farmacológica para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). CPI-21-168»
  • Responsable del projecte d'investigació: Julio Cortijo Gimeno

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 24 de maig al 4 de juny de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU