Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-217
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Materiales avanzados para el uso eficiente de la energía (EFIMAT). CPI-21-217»,
  • Responsable del projecte d'investigació: Ana Cros Stotter

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU