Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Carrera professional

En aquest apartat es troba la informació sobre la carrera professional de la Universitat de València. En la pàgina es recullen les resolucions referents a la progressió i l'enquadrament en el sistema de carrera professional, a continuació, s'enllaça la normativa reguladora per a finalitzar amb les taules actualitzades de les quanties que es perceben per aquest complement.

Consultes: cph@uv.es

 

RESOLUCIONS 

 

Resolució de 27 de febrer de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, per a l'any 2023.

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des de les 9:00 hores del dia 1 de març de 2023.

Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l'any 2023. Normativa d'aplicació acord del Consell de Govern, ACGUV 19/2023.

Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l’enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU


Resolució de 14 de gener de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera profesional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, per a l’any 2022.

La resolució ha estat publicada en el tauler d’anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des de les 9:00 hores del dia 18 de gener de 2022.

Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2022. Normativa d’aplicació acord del Consell de Govern, ACGUV 28/2020.

Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l’enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU


Resolució de 25 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, per a l'any 2021.

La resolució ha estat publicada en el tauler d’anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des de les 9:00 hores del dia 28 de gener de 2021.

Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2021. Normativa d’aplicació  acord del Consell de Govern, ACGUV 28/2020.

Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l’enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU


Resolució de 20 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, per a l'any 2020.

La resolució ha estat publicada en el tauler d’anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des de les 12:00 hores del dia 22 de juliol de 2020.

Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit des de l’1 d’abril de 2020 i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2020. Normativa d’aplicació  acord del Consell de Govern, ACGUV 28/2020.

Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l’enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU

Avís important: reanudació del termini establit per a la sol.licitud de l’adaptació de carrera professional fins al 10 de juny (inclós).


Per resolució de data 20 de gener de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment d'adaptació del personal d'administració i serveis funcionari de carrera i personal laboral fix en el sistema de carrera professional horitzontal, en aplicació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell.

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 24 de gener fins al 24 de març de 2020.

Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari de carrera i laboral fix de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris.

Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.


Per resolució de data 10 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per al personal laboral temporal i funcionari interí, en aplicació del Decreto 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, per als anys 2017, 2018 i 2019 .

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de juny fins al 10 de juliol de 2019 , en el cas de les progressions dels anys 2017 i 2018 i fins al 31 de març de 2020, en el cas de les progressions del any 2019.

Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris per a la progressió.

Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.


Per resolució de data 10 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'estableix el procediment d’enquadrament del personal d’administració i serveis funcionari interí i de carrera i laboral temporal i fix en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell.

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de maig de 2019, de manera permanent.

Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i de carrera i laboral temporal i fix de la Universitat de València, que hagen estat en actiu a partir del 22 de març de 2019 i que complisquen els requisits necessaris per a aquest enquadrament.

Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés d’enquadrament clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.


Per resolució de data 22 de març de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment d’enquadrament del personal d’administració i serveis funcionari interí i laboral temporal en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell.

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 22 de març fins al 3 de maig de 2019.

Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que hagen estat en actiu en algú moment des del 1 de gener de 2017 i que complisquen els requisits necessaris per a aquest enquadrament..

Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés d’enquadrament clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.


Per resolució de data 21 de gener de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2019.

La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.

Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 23 de gener de 2019.

Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2019.

Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.

 

NORMATIVA REGULADORA

 

  • ACGUV 19/2023, de 15 de febrer de 2023, pel qual s'aprova el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal d'administració i serveis (PAS).
  • ACGUV 28/2020, de 4 de febrer de 2020, pel qual s’aprova el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal d'administració i serveis (PAS), d'aplicació des de l'1 d'abril de 2020.
  • Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació del desenvolupament del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.
  • Acord de 5 d'abril de 2019 del Consell per a la modificación del Decret 211/2018 del Consell.
  • DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.
  • Decret 93/2017, de 14 de juliol, pel qual es modifica el Decret 186/2014.
  • ACGUV 327/2017, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional.

           

QUANTIES ACTUALITZADES GENER DE 2023

(Son quanties anuals, que es percebran en 12 pagues, i que hauran de ser objecte dels corresponents descomptes de Seguretat Social i IRPF)

 

GRUP GDP/DPCR 1 GDP/DPCR 2 GDP/DPCR 3 GDP/DPCR 4
A1 3591 7181,3 10771,74 14362,6
A2 2334,36 4668,02 7001,96 9335,62
C1 1496,46 2992,36 4488,68 5984,58
C2 1197,42 2394,14 3591 4787,86
AP 897,96 1795,64 2693,32 3591