Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

  • Universitat de València

La proteòmica és una disciplina científica relativament recent l’objectiu de la qual és l’estudi del proteoma. Comparat amb el genoma, el proteoma representa un nivell superior de complexitat pel seu dinamisme i variabilitat. Si bé el genoma es únic per a una espècie, el proteoma depèn del tipus cel•lular i la seua relació amb l’entorn en que es troba, variant ràpidament en resposta a la seua interacció amb el medi. Entre aquestes variacions es troben tant canvis en les concentracions de les proteïnes com en els nivells de les modificacions postraduccionals. Aquesta complexitat i dinamisme requereixen la utilització de tècniques analítiques de gran precisió, sensibilitat i alt rendiment que permeten la identificació, quantificació i caracterització d’un gran nombre de proteïnes. La base tecnològica de la proteòmica es la espectrometria de masses. La relació entre ambdues és tal, que els nous desenvolupaments tecnològics en espectrometria de masses condicionen en gran mida els avanços de la proteòmica. La instrumentació necessària té un elevat cost i requereix personal altament qualificat. Per això, la major part dels investigadores accedeixen a les tècniques de proteòmica a través de serveis centrals finançats per universitats i centres d’investigació.
La secció de proteòmica de la Universitat de València té com a objectiu oferir a la comunitat científica una infraestructura tecnològica completa en el camp de la proteòmica. En aquest sentit, la Universitat de València ha dotat a la Secció de proteòmica amb tecnologia d’última generació en separació de proteïnes i espectrometria de masses, així com del personal necessari, per a poder oferir als investigadors els nous avanços en proteòmica. D’aquesta manera la identificació de proteïnes i la caracterització de modificacions postraduccionals es pot realitzar amb una major sensibilitat i eficiència, augmentant considerablement la cobertura del proteoma susceptible d’estudi. En conseqüència, els estudis d’expressió diferencial de proteïnes són més resolutius i complets. Amb la instrumentació disponible es poden abordar tant experiments de targeted proteòmics i quantificació absoluta mitjançant l’anàlisi per QTRAP com d’obtenció de imatges moleculars mitjançant MALDI-TOF MS. A més de les millores tecnològiques, la Secció de proteòmica disposa de eines bioinformàtiques per a analitzar i integrar les dades experimentals generades.
L’objectiu d’aquest esforç conjunt és donar el suport necessari als investigadors per a extraure la informació biològicament rellevant dels seus experiments proteòmics.

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies