Logo de la Universdad de Valencia Logo Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental (SCSIE) Logo del portal

LA UNITAT DISPOSA DELS SEGÜENTS EQUIPS:

  1. MICRO PET/CT, ALBIRA - ARS: permet la realització y l'obtenció d'imatges híbrides dels dues tècniques o d'una només.
  2. DOSIMETRO ISMOED 1010, MICROBEAM, S.A: permet conèixer l'activitat que conté la xeringa abans de l'injecció.
  3. CAMPANA DE FLUX LAMINAR.
  4. EQUIP D'ANESTÈSIA PER A ANIMALS XICOTETS AMB ACCESSORIS I ROTÁMETRO FLOW-METER PER A OXIGEN.