Logo de la Universdad de Valencia Logo Servicio de Lenguas y Política Lingüística Logo del portal

La Universitat de València és una institució compromesa amb l'ús acadèmic i social del valencià, com també amb el foment del plurilingüisme. El valencià és la llengua pròpia de la Universitat, i hi és oficial, juntament amb el castellà. L'anglès té la consideració de llengua de treball. Totes tres s'usen tant en la docència com en la investigació, amb altres llengües estrangeres.

uv.es/llengues/rul

Si l'assignatura és de llengua o literatura, normalment t'hauràs d'expressar en la llengua que s'hi estudia. En la resta de casos, independentment de l'idioma en què es fan les classes, com a estudiant mantens el teu dret individual a expressar-te, tant oralment com per escrit (intervencions orals, redacció de treballs i exàmens, etc.), en qualsevol de les dues llengües oficials. Per tant, si t’has matriculat en valencià i estàs aprenent l'idioma, pots començar a usar-lo al teu ritme en les diferents activitats. De la mateixa manera, si ja uses el valencià de manera habitual i tens alguna assignatura en castellà, pots fer totes les activitats en valencià.

La Universitat de València promou l'oferta docent en anglès i en altres llengües estrangeres. Fomenta també una oferta equitativa en les dues llengües oficials. La combinació de les diverses llengües depèn de cada grau, però hi ha una tendència creixent a organitzar graus multilingües. Això facilita que els graduats a la Universitat de València adquirisquen competències lingüístiques per exercir la pròpia professió en valencià, en castellà i en anglès o una altra llengua estrangera.

uv.es/llengues/pidv

La Universitat t'ofereix cursos presencials, grups de conversa i recursos per a aprendre tant valencià com anglès i diverses llengües estrangeres. Acosta't al Centre d'Aprenentatge de Llengües del teu campus i els tècnics t'informaran de tota l'oferta disponible.

uv.es/llengues/cal

Quan vingues a la Universitat de València, et recomanem matricular-te en el màxim nombre possible d'assignatures impartides en valencià, en anglès i en altres llengües estrangeres. Com més contacte acadèmic tingues amb aquestes llengües, més competències lingüístiques tindràs en acabar la carrera. A més a més, et recomanem aprofitar l'oportunitat per a acreditar els teus coneixements de valencià, d'anglès i d'altres llengües estrangeres mitjançant les proves que et permetran obtenir-ne els certificats oficials

uv.es/llengues/proves