Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

  • Premi Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels TFG i TFM en valencià i anglès

Els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès tenen com a objectiu promoure l’ús adequat del valencià i l’anglès en els treballs acadèmics dels estudiants, fomentar l'ús acadèmic del valencià i estimular l'ús de l'anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat.

Xavier Gómez i Font
(Fondeguilla 1962 – València 2009)

Lingüista i professor de la Universitat de València, es va distingir per la defensa activa de l'ús social del valencià i dels valors del plurilingüisme. La Universitat li ret un senzill homenatge dedicant aquests premis a la seua memòria..

Convocatòria de 2018

Destinataris

Estudiants de la Universitat de València.

Requisits

Els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) elaborats i defensats íntegrament en valencià o en anglès pels estudiants de la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2017-2018. 

Termini de presentació

S'obrirà el termini quan es publique la convocatòria al DOGV.

Fins al 15 d’octubre de 2018.

Dotació econòmica

S'atorga un total de deu premis, cadascun dotat amb 500 euros, dels quals cal descomptar el percentatge corresponent d'IRPF. S’atorguen sis premis a treballs realitzats en valencià i quatre als fets en anglès. Si la Comissió Avaluadora que s’estableix en la base 4.2 entén que els treballs no tenen la qualitat lingüística suficient, es poden acumular els d’una llengua als de l’altra.

Poden atorgar-se fins a cinc accèssits de 200 euros quan així ho recomane la qualitat i la quantitat dels treballs presentats, amb una dotació màxima global de 1.000 euros.

Tant els premis com els accèssits poden quedar deserts per falta de qualitat o quantitat dels treballs presentats.

Documentació i sol·licitud

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies