Logo de la Universdad de Valencia Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Resolució dels Premis Mavi Dolç i Gastaldo 2020 a l'ús del valencià i la qualitat lingüística en tesis doctorals

  • 5 noviembre de 2020

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, atesa la proposta de la Comissió Avaluadora dels Premis Mavi Dolç i Gastaldo, convocats per resolució de 7 de gener de 2020, resol concedir els premis a les tesis següents:

Los criterios de selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo

919,41 €

El joc educatiu com a recurs didàctic en l'ensenyament d'un mòdul d'agrojardineria en Formació Professional Bàsica

1.500,00 €

Reginalitat baixmedieval. La significació política, econòmica i cerimonial de la reina consort a la Corona d'Aragó durant els segles XIV i XV

1.500,00 €

Dones en peu de festa: accions col·lectives i emocions en els espais festius

846,70 €

Top Quark Couplings in Past, Present and Future Colliders

269,95 €

Community Ecology of Parasites: Functional and Network Approaches

508,71 €

Herramientas matemáticas multi-escala para el tratamiento de señales

553,43 €

Alignment of the ATLAS Inner Detector and Probing the Top Quark Polarization in Single Top T-Channel Production

492,90 €

Modulació de l'artritis gotosa per dues molècules inhibidores de la caspasa-1

1.500,00 €

Study of the Yukawa Coupling to Leptons Using PP Collisions at √ s = 13 TeV with the ATLAS Detector

199,67 €

Dolor y recaída en el alcoholismo: alteraciones en la función moduladora del sistema opioide endógeno sobre el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico

457,63 €

Factors Influencing Musculoskeletal Pain Among Physical Therapists

473,64 €