Logo de la Universdad de Valencia Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Correcció, traducció i assessorament lingüístic en valencià

El Servei de Política Lingüística ofereix als òrgans, centres, departaments, serveis i al personal d'administració i serveis de la Universitat de València els serveis següents:

» Correcció en valencià de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió.
» Traducció al valencià de textos administratius, institucionals, culturals* i de gestió.
» Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge administratiu i de llengua general.

*Només es traduiran textos institucionals de presentació; plafons, cartel·les i textos destinats al públic visitant d'exposicions; fulls de mà, publicitat institucional i textos de les pàgines web i, en general, qualsevol text breu (màxim 3 pàgines) que faça difusió d’exposicions i actes culturals o institucionals. No es tradueixen articles, catàlegs ni, en general, qualsevol text que supere les 1.500 paraules.

Requisits:

» Ser personal treballador de la UV.
» Se n’exclouen els textos i les publicacions d’ús personal.

Presentació dels originals:

» En el cas de les correccions reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.
» Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït al valencià mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents.

Per a l’elaboració dels textos o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les traduccions i correccions:

» Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del SPL.
» A més del text traduït o corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que l’autor del text ha de tenir en compte.

Sol·licitud:

Envieu la vostra petició a assessorament.linguistic@uv.es, fent-hi constar l’òrgan, el centre, el departament o el servei de la Universitat que fa la sol·licitud.

Els originals han de ser un arxiu editable mitjançant Microsoft Office o programari compatible;
 

 

Voleu recursos per a aprendre valencià?