Logo de la Universdad de Valencia Logo Servicio de Recursos Humanos (P.A.S) Logo del portal

NOTAS INFORMATIVAS

PLAZA

  • Nombre: CPI-15-296
  • Grupo: A
  • Subgrupo: A2
  • Categoría: Tècnic mitjà d'investigació
  • Proyecto: «Centro de Investigación Superior en Economía y Finanzas (CISEF). Ajudes a grups d’Investigació per a la constitució i acreditació de les xarxes d’Excel·lència ISIC de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació» (GVISIC2012-021).
  • Responsable del proyecto de investigación: Desamparados Urbano Salvador

CONVOCATORIA

SOLICITUDES

  • Plazo de presentación: Del 30/09/2015 al 10/10/2015
  • Solicitud

RESULTADOS DEL PROCESO SELECTIVO