Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

 GRAU EN TREBALL SOCIAL

************************************************************************************************************************************

SEGON CURS - Pràctiques externes I (33520)

CALENDARI (2021-2022)

Guia de procediment de pràctiques

Document avaluació de la pràctica (depositar en la bústia d'enfront de secretaria)

Video Sessió informativa

LLISTAT DE CENTRES per a la realització de les pràctiques Enllaç web ADEIT

LLISTAT CENTRES DEFINITIU (No hi ha canvis)

Adjudicació de pràctiques I

Llistat provisional i ordre d'elecció de centres 2021-2022

Llistat definitiu i ordre d'elecció de centres 2021-2022

Autopràcticum

Sol·licitud d'autopràcticum

Llistat d'admesos d'autopràcticum provisional 2021-2022

Llistat d'admesos d'autopràcticum definitiu 2021-2022 Els/Les alumnes admesos/es no han d'elegir centres dels oferits (Pendent publicació)

 

**************************************************************************************************************************************

QUART CURS - Pràctiques externes II (33521)

CALENDARI (2021-2022)

Guia de procediment de pràctiques

Document avaluació de la pràctica (depositar en la bústia d'enfront de secretaria)

Video Sessió Informativa

LLISTAT DE CENTRES PROVISIONAL per a la realització de les pràctiques (Pendent publicació)

LLISTAT DE CENTRES DEFINITIU (Pendent publicació)

Adjudicació de pràctiques II

Ordre d'elecció (PROVISIONAL) per Itineraris (2021-2022): (Pendent publicació)

*Itinerari Suport Personal, Educatiu i Familiar

*Itinerari Salut

*Itinerari Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social

*Itinerari Igualtat i Benestar Social

Ordre d'elecció (DEFINITIU) per Itineraris (2021-2022): (Pendent publicació)

*Itinerari Suport Personal, Educatiu i Familiar

*Itinerari Salut

*Itinerari Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social

*Itinerari Igualtat i Benestar Social

Assignació de tutors pràctiques

Resultat definitiu assignació tutors/es (2021-2022) (Pendent publicació)

Autopràcticum

Sol·licitud d'autopràcticum

Llistat d'admesos d'autopràcticum provisional (2021-2022) (Pendent publicació)

Llistat d'admesos d'autopràcticum definitiu (2021-2022). Els/Les alumnes admesos/es no han d'elegir centres dels ofertats a la web d'ADEIT (Pendent publicació)

Avançament de convocatòria: Informació

Realització de Pràctiques al 1º quadrimestre: si et queden 2 assignatures o menys (sense comptar les Pràctiques i el TFG) i desitges fer les pràctiques en el primer quadrimestre (d'octubre a gener) sense demanar l'Avançament de Convocatòria Oficial, pots sol·licitar-lo mitjançant un AUTOPRACTICUM (termini de lliurament a través del correu practasoc@uv.es de l'1 al 8 de setembre de 2021). La nota de pràctiques apareixerà en l'acta de juny (1a convocatòria ordinària).