University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

De conformitat amb el que disposen els punts 3 i 13 de la Instrucció 17/2020 de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19, el professorat  en cas de contagi i per a sol·licitar passar a la modalitat de treball no presencial ha de seguir el següent procediment.