Referència Conveni Document(s)
2017-317

Conveni de col·laboració amb l'ONGD Farmacéuticos Mundi, per a formar part de la Xarxa Sanitària Solidària de València (RSSV).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-316

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Guayaquil (Equador).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-315

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Occidente (Mèxic).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-314

Acord específic de col·laobració amb la Acadèmia Russa d'Economia Nacional i Administració Pública, pel qual s'estableixen les condicions extraordinàries del programa de doble titulació en el Grau de Negocis Internacionals (GIB), durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-313

Conveni específic de col·laboració amb la Universidad de Buenos Aires (Argentina), pel qual s'estableixen les condicions d'un programa de col·laboració i intercanvi estudiantil.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-312

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Trasnsplantament Hematopoiètic" (4ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-311

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Malalties Infeccioses en Cures Intensives" (4ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-310

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de la Comunitat Valenciana" per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Hepatologia Experimental.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-309

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana", per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-308

Conveni de cooperació amb la Fundación Igenomix per a establir una marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació denominada "Medicina Reproductiva i Regenerativa".

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-307

Conveni de col·laboració amb la Junta Asociada Provincial de Badajoz de la Asociación Española contra el Cáncer.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-306

Conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-305

Conveni marc de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes San Carlos.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-304

Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Defensa, per a la digitalització dels expedients dels soldats de la província de València dels fons de batallons disciplinaris de soldats treballadors, dipositats a l'Arxiu General Militar de Guadalajara, per a la seua utilització en l'Aula d'Història i Memòria Democràtica, depenent del Vicerectorat de Cultura i Igualtat i pertanyent a la Universitat de València.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-303

Conveni marc de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, per a la col·laboració i participació en el projecte "Museu de la Universitat de València d'Història Natural".

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-266

Conveni de col·laboració amb l'ONG Plena Inclusión, per a la realització del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-265

Conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), per al desenvolupament del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-264

Conveni marc de col·laboració amb la Northeast Normal University (Xina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-263

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Villa María (Argentina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-262

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-261

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Medellín (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-260

Conveni marc d'intercanvi d'estudiants amb la North Carolina State University (EEUU).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-259

Conveni marc internacional amb la Corporación Universidad de la Costa CUC (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-258

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Piloto de Colombia.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-257

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de La Serena (Xile).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-256

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d'activitats en el marc de la indústria 4.0.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-255

Conveni marc de col·laboració amb Power Electronics España, S.L.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-254

Conveni singular de col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) per a la utilització de la metodologia d'avaluació de riscos psicosocials "UNIPSICO" en les avaluacions de riscos del personal de la Generalitat Valenciana.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-253

Conveni amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per al desenvolupament del Pla de Vigilància Radiològica en Emergències (PVRE).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-237

Conveni marc amb l'Acadèmica Valenciana de la Llengua, per a la colaboració cultural, educativa i científica en activitats relacionades amb la promoció del valencià.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-236

Conveni de col·laboració amb la Depuración de Aguas del Mediterráneo, per a la creació de la "Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual".

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-235

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València, per a la creació de la "Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn. Càtedra MODEVAL".

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-234

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General, per a la investigació biomédica, docència i desenvolupament de les Ciències de la Salut.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-233

Conveni general de col·laboració amb la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universidad de Zaragoza, l'Instituto Tecnològico de Sonora (Mèxic), la Universidad Autònoma de Nuevo León (Mèxic), la Universidad Autònoma del Estado de Morelos (Mèxic), la Universidad de Guadalajara centro universitario de La Costa (Mèxic) i la Universidad Autónoma de Sinaloa (Mèxic), per a la constitució de la xarxa iberoamericana per a l'estudi de la violència en l'adolescència (RIEVA).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-232

Conveni de col·laboració amb el Valencia Club de Fútbol.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-231

Conveni específic de col·laboració amb la Universidade Federal do Paraná (Brasil).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-230

Conveni amb l'Instituto de Estudios Fiscales, per a l'organització del XXV Encuentro de Economía Pública.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-229

Conveni marc de col·laboració amb la Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-228

Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica amb International Business Machines, S.A. (IBM, S.A.).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-227

Conveni de col·laboració amb el Centre de Salut Sexual i Reproductiva Font Sant Lluís.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-218

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Antioquia (Colòmbia), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert Universitari en Accounting and Corporate Finance Research.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-217

Conveni de col·laboració amb la Universidad APEC (República Dominicana), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi "Màster en Auditoria Integral i Control de Gestió".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-216

Conveni de col·laboració amb la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de València, S.A.U., per al desenvolupament del curs d'Expert Universitari en Borses i Mercats Financers Espanyols, 16ena edició.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-215

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Institut d'Ecologia Litoral, per a establir les bases per al desenvolupament del projecte "Ecological Status of AQuatic systems with Sentinel satellites (ESAQS)".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-214

Conveni de col·laboració amb l'Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana, per a la realització d'activitats de capacitació, investigació, assessorament i de qualsevol altre àmbit d'interés mutu.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-213

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per al desenvolupament del projecte "Lenguaje figurativo i anáforas en lectores con Trastornos del Desarrollo: Estudio de movimientos oculares y potenciales evocados".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-212

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, per al desenvolupament del projecte "Impacto del ECMO sobre la farmacocinética de la Anidulafungina".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-211

Conveni de col·laboració amb la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-210

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, per al foment de l'esport de tir amb arc.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-182

Coveni de col·laboració entre les cinc universitats públiques valencianes i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en matèria científica, acadèmica i cultural.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-181

Conveni marc de col·laboració amb la Caixa Popular.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-180

Conveni marc de col·laboració amb la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), (Brasil).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Internacionalització

2017-179

Conveni marc de col·laboració amb la Ross University School of Veterinary Medicine, Saint Kitts, West Indies (Estats Units).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Internacionalització

2017-178

Conveni marc de col·laboració amb la National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Rússia).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Internacionalització

2017-177

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Estatal M.V. Lomonosov (Federació Russa).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Internacionalització

2017-176

Conveni marc de col·laboració amb la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Internacionalització

2017-175

Conveni específic de col·laboració amb l'Ajuntament d'Aras de los Olmos, per a la gestió, manteniment i dinamització del Centre de Divulgació Científic i Mediambiental Big History (OSC) d'Aras de los Olmos.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Participació i projecció territorial

2017-174

Conveni marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Bétera.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Participació i projecció territorial

2017-173

Acuerdo con la Institución Educativa del Estado Federal de Educación Superior "Academia Presidencial Rusa para la Economía Nacional y la Administración Pública (RANEPA)", per al programa de doble titulació de Màster en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional (UV), Màster en Estudis Regionals Internacionals (Rússia).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-172

Conveni de col·laboració amb la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, per al desenvolupament del títol propi "Màster en Dret Constitucional".

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-171

Conveni de col·laboració amb l'empresa Deloitte.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-170

Conveni de col·laboració amb la Universidad Carlos III de Madrid i la Universidad de Zaragoza, per establir un marc de regulació per a la creació i funcionament de la unitat mixta d'investigació denominada "Unitat Mixta Interdisciplinar de Comportament i Complexitat Social (UMICCS).

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Investigació

2017-169

Conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-168

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, per a la realització del programa d'ajudes emergents a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural de la Universitat de València.

Data aprovació Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-131

Conveni de col·laboració amb el Club de Tir amb Arc Tarongers de València.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-130

Conveni de col·laboració amb el Club de Cliclisme Destrel - Koryo Car Hyundai.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-129

Conveni de colaboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inlcusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2017.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-128

Conveni amb l'Ajuntament de Gandia, regulador de la cessió d'ús de béns immobles municipals, per a la seua destinació com a seu de la Universitat, a la ciutat de Gandia.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Participació i projecció territorial

2017-127

Conveni marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Cocentaina.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Participació i projecció territorial

2017-126

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a contribuir a la creació i funcionament de la Càtedra d'Economia Femenista, durant l'exercici 2017.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Internacionalització

2017-125

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Yuan Ze (Taiwan).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Internacionalització

2017-124

Conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Superior d'Estudios Educativos Pedro Poveda (República Dominicana).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Internacionalització

2017-123

Conveni marc de col·laboració amb la Moscow State Linguistic University (Russian Federation).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Internacionalització

2017-122

Conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I, per a l'organització i desenvolupament del títol propi interuniversitari "Màster Financer i Tributari - Assessoria Fiscal" (3ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-121

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España S.A., per al desenvolupament del "Màster en Transplantament Hematopoiètic" (3ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-120

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España S.A., per al desenvolupament del "Màster en Malalties Infeccioses en Vigilància Intensiva" (3ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-119

Conveni de col·laboració amb l'Associació Carena.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Investigació

2017-118

Conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Financers d'Empresa (ASSET).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Investigació

2017-117

Conveni de col·laboració amb la Junta Provincial Associada de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer.

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Investigació

2017-116

Conveni de col·laboració amb Engage Interactive (Aràbia Saudita).

Data aprovació Consell de Govern: 30/05/17
Àrea: Investigació

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies