UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Referència Conveni Document(s)
2021-099

Conveni marc de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 18/05/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-098

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per a la realització de pràctiques acadèmiques d'estudiants.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 10/05/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-096

Conveni de col·laboració per a establir les condicions de col·laboració amb Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per al desenvolupament del programa "Escola Valenciana d'Innovació Labora-Universitat de València", amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 05/05/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-094

Conveni marc amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 20/05/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-093

Conveni amb el Ministeri de Ciències i Innovació, la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i Lifewatch Eric Common Facility in Spain, per a la participació d'Espanya en la infraestructura Europea MIRRI-ERIC, dedicadda a facilitar l'accés i la gestió legal de recursos microbians per al desenvolupament eficient de la I+D+I en el camp de la biotecnologia i les ciències de la vida.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 27/05/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-092

Acord marc de cooperació amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en la identificació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 12/05/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-090

Conveni de cooperació amb la Universitat Politècnica de València per a la constitució de la Unitat Mixta d'Investigació "Patrimoni i Desenvolupament Sostenible - Unitat Mixta UV-UPV".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 19/05/21
Àrea: Investigació

2021-089

Conveni marc de col·laboració amb l'Associació Valenciana d'Antropologia.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/21
Data de signatura del conveni: 07/05/21
Àrea: Estudis i Política Lingüística

2021-078

Conveni de col·laboració educativa amb SAS Institute, S.A.U.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 03/05/21
Àrea: Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2021-076

Conveni de cooperació amb la Universitat Politècnica de València, per a la renovació de la Unitat Mixta d'Investigació Calagua. Unitat Mixta UV-UPV.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 16/04/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-075

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A., General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L., Implantaciones de Sistemas de Gestión, S.L., Medición Avanzada de Contadores, S.A., Empresa Mixta Metropolitana, S.A., Aigües de València, S.A., Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A., Global Omnium Medi Ambient, S.L. i Unió Temporal d'Empreses Global Omnium Medi Ambient, S.L. - Agricultors de la Vega de València i Depuració Aigües del Mediterrani.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 20/04/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-074

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 29/03/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-073

Conveni amb el Ministeri de Cultura i Esport per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en museus de titularitat estatal adscrits a la Direcció General de Belles Arts.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 28/05/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-072

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l'any 2021.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 23/04/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-071

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 29/03/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-058

Conveni de col·laboració amb Sanauker Europe and Latin America, S.L. per a la creació de la "Càtedra Sanuker, de Software Conversacional, Bots i Aplicacions".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/03/21
Data de signatura del conveni: 22/03/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-022

Conveni de col·laboració amb la Fundació Investigació - Hospital General Universitari, per a la creació de la Càtedra en Cirurgia Robòtica i Avançada.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 02/02/21
Data de signatura del conveni: 24/02/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-021

Protocol general d'actuació amb la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 02/02/21
Data de signatura del conveni: 12/02/21
Àrea: Innovació i Transferència

2021-018

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Grupo Deloitte.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 02/02/21
Data de signatura del conveni: 01/03/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-017

Conveni amb l'Institut Cervantes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per part de l'estudiantat.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 02/02/21
Data de signatura del conveni: 02/03/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2021-014

Acord de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la difusió d'audiovisuals "DocuFòrum".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 02/02/21
Data de signatura del conveni: 16/03/21
Àrea: Projecció Territorial i Societat

2020-210

Conveni de cooperació educativa amb la Universidad de Murcia per a la realització de pràctiques externes d'estudiants universitaris.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 12/02/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-207

Conveni amb el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, per a la realització de pràctiques dels alumnes de grau i de postgrau.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 08/01/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-205

Conveni de cooperació educativa amb l'Institut Nacional d'Estadística per a la realització de pràctiques acadèmiques no retribuïdes.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 25/01/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-204

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb el Govern d'Aragó.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 30/12/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-203

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb la Federació de Mutualitats de Previsió Social de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 04/02/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-202

Conveni de col·laboració amb la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, per a la realització de pràctiques d'alumnat, dels títols de grau i màster universitaris, relacionats posteriorment, durant el curs acadèmic 2020/2021.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 15/02/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-200

Conveni de col·laboració amb la Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana per a la creació d'una incubadora d'alta tecnologia en innovació agroalimentària.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/12/20
Data de signatura del conveni: 04/09/20
Àrea: Innovació i Transferència

2020-194

Conveni amb el CSIC, AEMET, UGR, CIEMAT, BSC-CNS, CEAM, INTA, UVA, UMH I UPC per a la formalització de la Unitat Mixta d'Investigació o Joint Research Unit ACTRIS-Spain (JRU ACTRIS-Spain).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 22/02/20
Data de signatura del conveni: 16/04/21
Àrea: Investigació

2020-177

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Consorci Hospital General Universitari de València, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/11/20
Data de signatura del conveni: 20/11/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-174

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Quimacova.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/11/20
Data de signatura del conveni: 19/10/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-168

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de forma transversal.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/11/20
Data de signatura del conveni: 22/12/20
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2020-167

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici de 2020.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/11/20
Data de signatura del conveni: 11/11/20
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2020-155

Conveni amb l'Administració General de l'Estat (Ministeri Política Territorial i Funció Pública - Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública) per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants de Grau/Màster en Farmàcia, Medicina, Informació i Documentació, Periodisme, Dret i Infermeria de dita Universitat en la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana / Subdelegació del Govern en València).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 06/10/20
Data de signatura del conveni: 21/12/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-150

Acord de cooperació amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda durant l'exercici 2020.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 06/10/20
Data de signatura del conveni: 16/10/20
Àrea: Innovació i Transferència

2020-130

Conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per al desenvolupament de programes de cooperació educativa.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 14/07/20
Data de signatura del conveni: 13/04/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-129

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 14/07/20
Data de signatura del conveni: 03/11/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-107

Conveni amb l'Institut Social de la Marina, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per part de l'estudiantat.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 23/06/20
Data de signatura del conveni: 23/07/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-085

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universitat Rovira i Virgili.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/20
Data de signatura del conveni: 13/01/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-084

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/20
Data de signatura del conveni: 08/01/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-083

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universidad de Cádiz.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/20
Data de signatura del conveni: 29/11/19
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2020-080

Conveni marc amb la Generalitat, a través de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat i la companyia Glaxosmithkline, SA, per a la creació de la "Càtedra EVES-GSK d'avaluació d'intervencions sanitàries".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/20
Data de signatura del conveni: 13/11/20
Àrea: Innovació i Transferència

2020-078

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per al desenvolupament de treballs de recerca, formació i difusió en matèria de drets fonamentals, medicació, assistència a les víctimes del delicte, especialment violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva jurídica.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/20
Data de signatura del conveni: 23/07/20
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2020-045

Conveni marc de col·laboració amb Komos, companyia teatral.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/20
Data de signatura del conveni: 05/10/20
Àrea: Cultura i Esport

2020-043

Conveni marc de col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals "El Carmen" d'Onda.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/20
Data de signatura del conveni: 05/10/20
Àrea: Cultura i Esport

2020-026

Conveni amb el Ministerio de Defensa per a la realització de pràctiques externes en el Centro de Historia y Cultura Militar Centro (València).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 04/02/20
Data de signatura del conveni: 11/03/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2019-282

Conveni marc de col·laboració amb l'Entitat Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 17/12/19
Data de signatura del conveni: 07/04/20
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2019-278

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la realització de pràctiques formatives per a l'alumnat universitari.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 17/12/19
Data de signatura del conveni: 30/04/20
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2019-225

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 05/11/19
Data de signatura del conveni: 23/10/19
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2019-223

Conveni de col·laboració amb la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la Documentación, Grupo de Investigación Bibliopegia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 05/11/19
Data de signatura del conveni: 15/11/19
Àrea: Cultura i Esport

2019-212

Conveni de suport institucional i reconeixement a l'empresa Arthex Biotech, S.L., com a empresa Spin-Off derivada de la investigació de la Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 26/12/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-209

Conveni marc de col·laboració amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 14/10/19
Àrea: Projecció Territorial i Societat

2019-208

Conveni amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària en matèria de subministrament d'informació per a finalitats no tributàries.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 02/10/19
Àrea: Economia i Infraestructures

2019-207

Conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD amb motiu del Concert de Benvinguda 2019.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 14/10/19
Àrea: Relacions institucionals

2019-206

Acord específic de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) per a la posada en marxa del programa d'Innovació i Motivació Empresarial (PIME3) de la Universitat de València i de la Càtedra de Cultura Empresarial.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 14/10/19
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2019-202

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 08/10/19
Data de signatura del conveni: 10/10/19
Àrea: Investigació

2019-182

Conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior, per al desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels seus estudiants.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 23/07/19
Data de signatura del conveni: 23/10/19
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2019-180

Conveni amb l'Agència Valenciana de la Innovació, per a la creació d'una Unitat Científica d'Innovació Empresarial en l'Institut de Ciència Molecular, ICMOL, de la Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 23/07/19
Data de signatura del conveni: 02/10/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-179

Conveni amb l'Agència Valenciana d'Innovació, per a la creació d'una Unitat Científica d'Innovació Empresarial en l'Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 23/07/19
Data de signatura del conveni: 02/10/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-178

Conveni de col·laboració amb la Fundació València Basket 2000. Fundació de la Comunitat Valenciana, per al funcionament de la "Càtedra de Baloncesto l'Alqueria del Basket".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/07/19
Data de signatura del conveni: 24/07/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-177

Conveni de col·laboració amb Jorge Muñoz Consultores, S.L.P., per a la creació de la "Càtedra Jorge Muñoz de Transparència, Segona Oportunitat i Dret Concursal".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 23/07/19
Data de signatura del conveni: 24/07/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-148

Conveni específic de col·laboració amb l'Associació Hogares Compartidos.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 20/09/19
Àrea: Cultura i Esport

2019-147

Conveni marc de col·laboració amb l'Associació Hogares Compartidos.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 20/09/19
Àrea: Cultura i Esport

2019-146

Conveni amb el Consorci Centre d'Investigació Biomèdic en Xarxa, M.P. (CIBER), per a la promoció i impuls de la investigació en l'àrea de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, Unitat 26 de NANBIOSIS.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 21/06/19
Àrea: Investigació

2019-145

Conveni marc de col·laboració amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per a l'exercici de l'activitat investigadora relacionada amb el risc d'inundacions.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 07/08/19
Àrea: Innovació i Transferència

2019-144

Conveni amb la Universidad de Holguín (Cuba).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 25/06/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-143

Conveni amb la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Xile).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 22/07/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-140

Conveni marc de cooperació cultural, educacional i científica amb la Universidad Nacional de la Plata (República Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 22/07/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-139

Conveni amb la Universidad Nacional (Costa Rica).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/06/19
Data de signatura del conveni: 01/08/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-119

Conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, per al foment, durant l'any 2019, de la investigació, la innovació i la transferència de coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 07/06/19
Àrea: Projecció Territorial i Societat

2019-117

Conveni amb la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, per a la col·laboració en el programa Campus Científics d'Estiu 2019.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 12/06/19
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2019-116

Conveni amb la Osce Academy Bishkek (Kirguistan).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 04/07/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-115

Conveni amb la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) (Mèxic).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 28/06/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-113

Conveni amb la Universidad del Mayab, S.C. (Mèxic).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 23/07/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-112

Conveni amb la Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 31/05/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-111

Conveni amb la Universidad de Santa Cruz Do Sul - UNISC (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 01/07/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-110

Conveni amb el Instituto de Educação Superior da Paraíba (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 31/05/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-109

Conveni de col·laboració amb Caixa Popular, per a l'organització i realització de cursos formatius i conferències del Programa UNISOCIETAT.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/05/18
Data de signatura del conveni: 03/07/18
Àrea: Projecció Territorial i Societat

2019-109

Conveni amb la Universidade de Passo Fundo (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 25/06/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació

2019-108

Conveni amb la Universidade Federal de Pernambuco (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 21/05/19
Data de signatura del conveni: 31/05/19
Àrea: Internacionalització i Cooperació