UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Referència Conveni Document(s)
214-2021

Conveni marc de col·laboració amb la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Mèxic).


Data de signatura del conveni: 19/11/21
Àrea: Internacionalització i Cooperació

213-2021

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a la realització del projecte: "Cooperació Universitària al Desenvolupament 2021. Universitat de València".


Data de signatura del conveni: 17/12/21
Àrea: Internacionalització i Cooperació

212-2021

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a cofinançar la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible durant l'exercici 2021.


Data de signatura del conveni: 17/12/21
Àrea: Internacionalització i Cooperació

211-2021

Apèndix 1 a l'acord de cooperació amb Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) Hamburg, Alemanya.


Data de signatura del conveni: 14/01/21
Àrea: Internacionalització i Cooperació

210-2021

Addenda a l'acord amb la Universitat Kumamoto.


Data de signatura del conveni: 23/04/21
Àrea: Internacionalització i Cooperació

209-2021

Addenda del conveni de col·laboració per a la realització del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" amb la Fundació Universitat-Empresa de València i Lobo Agencia Digital, S.L.


Data de signatura del conveni: 21/10/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

208-2021

Addenda del conveni de col·laboració per a la realització del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" amb la Fundació Universitat-Empresa de València i Instrumentos Científicos S.A.


Data de signatura del conveni: 21/10/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

207-2021

Addenda del conveni de col·laboració per a la realització del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" amb la Fundació Universitat-Empresa de València i Leopoldo Pons Grupo, S.L.P.


Data de signatura del conveni: 08/11/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

206-2021

Addenda del conveni de col·laboració per a la realització del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" amb la Fundació Universitat-Empresa de València i Roptex, S.L.


Data de signatura del conveni: 27/10/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

205-2021

Addenda del conveni de col·laboració per a la realització del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" amb la Fundació Universitat-Empresa de València i Autobuses Buñol, S.L.


Data de signatura del conveni: 25/11/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

204-2021

Acord de col·laboració per al desenvolupament del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" i conveni de col·laboració empresarial amb Moore Ibergrup Auditores, S.A.P.


Data de signatura del conveni: 25/11/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

203-2021

Acord de col·laboració per al desenvolupament del "Programa per a la Formació de Titulats Universitaris en Empreses i Institucions" i conveni de col·laboració empresarial amb Hidrau-Model, S.L.


Data de signatura del conveni: 25/11/21
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2023-078

Conveni marc de cooperació educativa amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 05/04/23
Data de signatura del conveni: 19/05/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-076

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l’any 2023.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 05/04/23
Data de signatura del conveni: 25/05/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-056

Memoràndum d'entesa amb Macquarie University (Austràlia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 06/04/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2023-055

Protocol General d'Actuació amb el Col·legi de Geògrafs de la Comunitat Valenciana per a la col·laboració mútua en els camps científics, tecnològics, formatius i divulgatius.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 03/05/23
Àrea: Investigació

2023-054

Conveni marc de cooperació educativa amb Sevilla Fútbol Club, S.A.D.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 28/04/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-053

Conveni amb el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en el Centre d'Acolliment a Refugiats (CAR) de Mislata, València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 22/03/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-052

Conveni marc de cooperació educativa amb la Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 27/03/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-051

Conveni amb el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia i la Generalitat Valenciana per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/03/23
Data de signatura del conveni: 21/04/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-032

Conveni amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 13/03/23
Àrea: Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

2023-031

Conveni amb la Universidad Ricardo Palma (Perú).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 22/03/23
Àrea: Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

2023-030

Conveni amb la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 13/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2023-026

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de pràctiques formatives per a l'alumnat universitari l'any 2023.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 08/03/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-025

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 28/02/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-024

Conveni amb l'Agencia Estatal de Meteorología per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 22/03/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2023-023

Conveni marc amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la creació de la Càtedra de Tecnologia de Bateries i la seua Cadena de Valor.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 15/02/23
Data de signatura del conveni: 13/12/22
Àrea: Innovació i Transferència

2022-311

Conveni marc de cooperació educativa amb Liquid Media S.L.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/12/22
Data de signatura del conveni: 09/01/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-310

Conveni de col·laboració amb Biocodex, per a la realització de la 1a edició del curs "Microcredencial Universitaria en Síndrome de Draver".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/12/22
Data de signatura del conveni: 30/12/22
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-309

Conveni marc de cooperació educativa amb la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 20/12/22
Data de signatura del conveni: 17/01/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-288

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València per a la missió climàtica.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 02/03/23
Àrea: Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

2022-286

Conveni amb la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 28/02/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-285

Conveni amb la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Perú).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 28/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-281

Conveni de cooperació internacional amb la Universidad de La Frontera, Temuco, Xile.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 24/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-280

Conveni amb la Universidad de Manizales (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 24/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-279

Conveni amb la Universidad Católica de Pernambuco (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 14/04/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-277

Conveni amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de pràctiques externes a la Direcció Provincial de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/11/22
Data de signatura del conveni: 16/01/23
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-246

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Alcalá, la Universitat d'Alacant, la Universidad de Burgos, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Valladolid i la Universidad de Zaragoza, per al desenvolupament d'una aplicació de gestió electrònica de procediments de protecció de dades en el marc de la convocatòria UNIDIGITAL.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/10/22
Data de signatura del conveni: 31/03/23
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-245

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Murcia per al desenvolupament del projecte UNINVES pertanyent a la convocatòria UniDigital del Ministeri d'Universitats.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/10/22
Data de signatura del conveni: 03/11/22
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-244

Conveni de cooperació amb la Universidad de Sevilla per a la constitució de la Unitat Mixta d'Investigació "Unitat Mixta d'Investigació en Màrqueting i Societat Digital, Unitat Mixta UV-US".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/10/22
Data de signatura del conveni: 22/11/22
Àrea: Investigació

2022-227

Pròrroga del conveni marc amb el Instituto Tecnológico de Santo Domingo -INTEC- (República Dominicana).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 09/11/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-226

Conveni amb la Universidad Metropolitana de Honduras (Honduras).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 06/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-222

Conveni amb la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 09/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-221

Conveni marc amb la Universitat de Borgonya (França).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 23/11/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-212

Conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, per a la formació i l'assessorament jurídic pro-bono de la Clínica Jurídica per a la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 11/11/22
Àrea: Estudis

2022-210

Conveni de cooperació educativa amb el Consorci "Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)"

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 17/10/22
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-193

Conveni amb l'Université de Bourgogne (Dijon) per a la posada en marxa del Programa de Doble Títol Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística (Universitat de València) & Master Mention "Traduction et Interprétations" parcours Traductions Mutimédia (Université de Borugogne, Dijon).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/09/22
Data de signatura del conveni: 16/11/22

2022-187

Conveni amb les universitats de Valladolid, Complutense de Madrid, País Vasco/EHU, León, Salamanca, Illes Balears, Rey Juan Carlos, La Laguna, Zaragoza, Córdoba, Málaga, Extramadura, Vigo, Las Palmas i Burgos, pel qual s'articula la contractació conjunta esporàdica del projecte cooperatiu per a l'ampliació de funcions del Campus Virtual Moodle: UniMoodle.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 03/10/22
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-185

Conveni de col·laboració per a l'execució i desenvolupament del projecte interuniversitari campanyes de conscienciació en seguretat (CONSEG).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 26/10/22
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-184

Conveni de col·laboració per a la licitació conjunta del desenvolupament d'una plataforma cloud d'interoperabilitat Erasmus Without Paper per al SUE (EWP).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 09/12/22
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-181

Conveni de col·laboració amb el Consorci per al servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvament de la província de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 21/10/22
Àrea: Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

2022-180

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, pel qual es crea la Càtedra de Cultura Científica per a l'Emergència Climàtica (Càtedra CCC) i es determinen les actuacions de la mateixa per a l'exercici 2022.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 05/10/22
Àrea: Cultura i Societat

2022-179

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al finançament durant 2022 de les activitats de la Càtedra de les Polítiques Culturals Valencianes.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 11/07/22
Data de signatura del conveni: 04/10/22
Àrea: Innovació i Transferència

2022-150

Conveni Memoràndum d'Entesa amb The International Urban Health Society (ISUH)

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 15/06/22
Àrea: Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

2022-143

Conveni amb la Universidad EAFIT (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 03/10/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-142

Conveni amb la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universitat Rovira i Virgili, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universitat d'Alacant, Universidad de Burgos, Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Salamanca, Universidad de Zaragoza, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Pública de Navarra, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de La Coruña, i Universitat Politècnica de València per a l'execució del projecte denominat "Servei de Certificació Digital per al Sistema Universitari Espanyol (CertiDigital)" finançat en el marc del Reial Decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concesió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del Sistema Universitari Espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilencia.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 18/07/22
Àrea: Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-141

Conveni de cooperació educativa amb la Gerència d'Atenció Integrada d'Almansa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 28/06/22
Àrea: Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

2022-140

Conveni entre l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, M.P., a través de l'Institut d'Astrofísica d'Andalucia, l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, la Universitat Politècnica de Madrid i l'Institut d'Astrofísica de Canàries, per a la constitució de la Xarxa Espanyola de Física Solar Aeroespacial.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 09/08/22
Àrea: Investigació

2022-139

Conveni de Cooperació amb la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Fundació de la Comunitat Valenciana Escola de Postgrau i Xarxa de Centres d'Investigació en Intel·ligència Artificial per a la constitució de la Unitat Mixta d'Investigació denominada “ValGRAI: Valencian Graduated School and Research Network of Artificial Intelligence”

Data d'aprovació del Consell de Govern: 09/06/22
Data de signatura del conveni: 01/08/22
Àrea: Investigació

2022-114

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat Jaume I de Castelló per a la creació i la regulació del funcionament de la Càtedra Interuniversitària de Transformació Educativa “Carme Miquel”.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 26/07/22
Àrea: Investigació

2022-113

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la creació i funcionament de la Càtedra Dona i Esport.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 20/06/22
Àrea: Innovació i Transferència

2022-111

Conveni de col·laboració científica, a través de la Càtedra d’Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu, amb el Servei d'Oncologia Mèdica- Hospital Universitari Dr. Peset de València

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 23/02/23
Àrea: Innovació i Transferència

2022-107

Conveni amb la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 07/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-104

Conveni amb la Universidad Católica de Salta (Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 23/03/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-103

Conveni amb la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 07/09/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-100

Conveni amb Beijing Foreign Studis University (BFSU).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 16/02/23
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-097

Conveni de cooperació educativa amb la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 29/04/22
Data de signatura del conveni: 16/05/22
Àrea: Ocupació i Emprenedoria

2022-070

Conveni amb la Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST), Kenya

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 04/07/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-069

Conveni amb la Universidade de Évora (Portugal).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 31/05/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-067

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 02/06/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-066

Conveni amb l'Université Gaston Berger (Senegal).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 02/06/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-065

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat de Lleida.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 25/03/22
Àrea: Ocupació i Programes Formatius

2022-062

Conveni amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la realització del programa Campus Rural de pràctiques universitàries en el medi rural.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 03/05/22
Àrea: Ocupació i Emprenedoria

2022-061

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Cañada Blanch.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 28/03/22
Àrea: Estudis i Política Lingüística

2022-059

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La FE "Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana" per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Hepatologia Experimental.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 29/03/22
Àrea: Innovació i Transferència

2022-058

Protocol general d'actuacions entre universitats amb Programa de Donació de cossos per al seu ús en docència i investigació de gestió pròpia. “Programa Nacional de Donación de Cuerpos (PRONADOCU)”

Data d'aprovació del Consell de Govern: 10/03/22
Data de signatura del conveni: 03/03/22
Àrea: Innovació i Transferència

2022-036

Conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Miguel Hernández, per a la licitació conjunta per a la contractació de l'assistència tècnica de suport al desenvolupament de projectes UniDigital.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 01/02/22
Data de signatura del conveni: 16/02/22
Àrea: Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació

2022-035

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per al desenvolupament d'activitats d'investigació i difusió en matèria de drets fonamentals, accés a la Justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, especialment violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva jurídica.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 01/02/22
Data de signatura del conveni: 22/02/22
Àrea: Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat

2022-034

Conveni específic de col·laboració amb la Fundación Mujeres por África, per a participar en la realització del projecte "Ellas investigan".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 01/02/22
Data de signatura del conveni: 04/04/22
Àrea: Internacionalització i Multilingüisme

2022-031

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 01/02/22
Data de signatura del conveni: 01/02/22
Àrea: Ocupació i Programes Formatius