Logo UVDegree in LawFacultat de Dret Logo del portal

 
PASARELAS CON EL MÁSTER OFICIAL EN ABOGACÍA
  • En aplicació de la normativa de la Universitat de València sobre reconeixement de crèdits, (Reglament per a la transferència i reconeixements de crèdits. ACGUV 126/2011), les passarel·les amb el màster oficial en Advocacia suposen un reconeixement acadèmic en el que, en dos anys l'alumne té la possibilitat d'aconseguir dos títols oficials de Màsters  (90 +60 crèdits) o (90+90 crèdits). 
  • L'abast d'aquest reconeixement depèn dels criteris adoptats pel Màster de destinació i de les circumstàncies de cada cas. Existeixen acords adoptats amb caràcter general per les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada Màster. Això obre la interessant possibilitat – donada la peculiaritat del Màster Oficial en Advocacia que finalitza el seu segon curs en el primer semestre de dit curs – que l'alumne puga simultanear l'estudi d'aquest Màster Oficial amb un altre i finalitzar ambdós en el segon any que es curse el Màster en Advocacia i a la inversa.