Logo UVDegree in Multimedia EngineeringSchool of Engineering (ETSE) Logo del portal

  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

La Universitat de València ha començat a implantar la Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.

Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial.

L'accés a ENTREU-Seu Electrònica es pot fer des de l'enllaç disponible en:

http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html

  

Termini finalitzat

Procés
Normativa
Documentació
Data Descarrega Instància

Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster )

  •  Certificats
  • Abonar la taxa, si procedeix, i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol·licitud.

 

 

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERTAC Certificat Acadèmic Oficial)

Per Secretaria:

Sol·licitud (versió en valencià) (versió en castellà)


Certificat de matrícula (Grau i Màster)

   

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERMAT

Certificat de Matrícula)

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster)

   

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERSES (Certificat d'Assegurança Escolar)

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster)

     

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERTAS (Certificat de Taxa de Matrícula)

Avaluación curricular per compensació (Grau)

  • Reglament sobre avaluació per comensació curricular dels estudiants de grau de la Universitat de València. ACGUV 108/2017.

 

  • Sol·licitud després de convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2018
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures primer quadrimestre: del 28 de gener al 28 de febrer de 2019
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures segon quadrimestre i annuals:del 10 de juny al 5 de juliol de 2019
  • Sol·licitud segones convocatòries totes les assignatures:

(curs 2018-2019): del 4 de juliol al 31 de juliol de 2019

Instància general (dirigida al Rector)

Reconeixement  i transferència de crèdits (Grau i Màster)

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits)

 

Reglament de Reconeixement acadèmic per la participació en Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Directriu de la Comissió d’Estudis de Postgrau per al reconeixement de crèdits (Màster)

 

 

 

 

      

  Més informació

Termini: Periode matricula

      

   Més informació

 

 

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

 

 

Instància general

(Reconeixement Màsters)

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy