Logo UVDegree in Optics and OptometryFaculty of Physics Logo del portal

  • Facultat de Física

TAULA PROCEDIMENTS I TERMINIS CURS 2014-2015

 

MATRICULA CURS 2014-15

 

Recomanacions matrícula curs 2014-15

 

Informació i termini de matricula 1er curs (2014-15)

 

 Informació segona i posteriors matricules curs 2014-15

 

 Matricula a temps parcial 2014-15

 

Matricula per primera vegada en assignatures sense docència

Anul.lació de matrícula per causa de força major curs 2014-2015

 

Ampliació de matrícula

 

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES CURS 2014-15

 

Termini: L’alumnat que sol·licite reconeixements haura de fer-ho en el mateix moment de la seua matrícula, en la Secretaria de la Facultat i tota la documentació necessària abans del dia 30 de setembre.. Resolt el  reconeixement per la corresponent Comissió Acadèmica del títol es cridarà l'estudiant/ta des de la Secretaria de la Facultat per a regularitzar la seua matrícula.


Documentació que cal presentar:
- Instància sol·licitant el reconeixement.
- Certificat Acadèmic (només alumnes que sol·liciten el reconeixement d'assignatures de titulacions que no estiguen adscrites a la Facultat de Física).
- Pla d'estudis (només alumnes que sol·liciten el reconeixement d'assignatures de titulacions que no estiguen adscrites a la Facultat de Física).
- Programa de les assignatures el reconeixement de les quals se sol·licita segellats per la Secretaria del Centre origen.

 

 

ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ UNIVERSITARIA

Relació de propostes per al curs acadèmic 2014/2015

 

PLANS D'ESTUDIS

 

Plans d'estudis curs 2014-15

 

ADAPTACIÓ

 

Adaptació al Grau en Física

 

Adaptació al Grau en Òptica i Optometria

 

CURS D'ADAPTACIÓ AL GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 2014-15

 

REGLAMENT PERMANÈNCIA

 

Exempcions Reglament de Permanència

 

HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS

 

 Proves d'Aptitud per a l'homologació d'estudis estrangers curs 2014-15

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINÀRIA PER EXTINCIÓ DE PLANS D'ESTUDIS

 

 

ADMISSIÓ PER CONTINUACIÓ D'ESTUDIS ESPANYOLS O ESTRANGERS

 

Trasllats (Continuació d'Estudis)

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA

 

Convocàtoria extraordinària finalització d'estudis curs 2014-15

 

COMPENSACIÓ ASSIGNATURES

 

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy