Logo UVDegree in Optics and OptometryFaculty of Physics Logo del portal

Model docent durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021 en els graus de la Facultat de Física - UV

  • July 22nd, 2020
Image de la noticia

Amb la situació creada pel COVID-19, el model docent de les titulacions de la Facultat de Física s’ha hagut d’adaptar per complir les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives, garantint la seguretat de l’estudiantat i del personal del centre.

Així, pel que fa a les classes del primer quadrimestre del curs 2020-2021, podem ja anunciar

que la Facultat de Física oferirà, mentre la situació sanitària ho permeta,

Grau en Òptica i Optometria

100% de presencialitat en tots els cursos i assignatures.

Grau en Física

Primer curs

Docència 100% presencial en totes les modalitats d’assignatures.

Segon curs i successius

Laboratoris de pràctiques: 100% de presencialitat

• Les sessions, en l'horari establert, seran totalment presencials.

Aules d’informàtica: 100% de presencialitat

• Les sessions, en l'horari establert, seran totalment presencials.

Classes tutelades: 100% de presencialitat

• Les sessions, en l'horari establert, seran totalment presencials.

Classes de teoria: presencialitat entre un 50% i un 100%

• Depenent de la matrícula, l'aforament i la disponibilitat d’aules, la presencialitat variarà entre un mínim d’un 50% fins a un 100% (si és possible en algunes optatives de 4t).

• El model docent de les classes de teoria l’establirà la CAT de la titulació, i la informació estarà accessible en la web del grau.

  Acord CAT grau en Física. 

  Acord CAT Grau en Òptica i Optometria.

• En el cas de docència amb un 50% de presencialitat, l’estudiantat de cada grup es dividirà en dos subgrups, que acudiran a les sessions de teoria  a l’aula per torns rotatius.

El sistema de rotació es fixarà per la CAT i apareixerà en la web del grau junt amb els horaris.

Doble grau en Física i Matemàtiques

Docència 100% presencial en totes les modalitats d’assignatures.

Doble grau en Física i Química

Docència 100% presencial en totes les modalitats d’assignatures.

L’activitat docent començarà en tots el graus de la Facultat el dia 14 de setembre.

21 de juliol 2020