Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

 

 Preinscripció, Matrícula Graus, Matrícula de Másters

 Proceso

 Acción

 Lugar

Fecha

 Preinscripción Junio y  julio
 
 

Período de presentación

Web Conselleria d'Educació/Secretaria

Consulta data

Publicación Resultados

Web Conselleria y UV

Consulta data

Reclamaciones

Servei d'Estudiants

Consulta data

Asambleas informativas

Información matricula


Facultat

Consulta data

Listas de espera (coordinadas para todos los Centros)
 

Servei Estudiants

Consulta

Admisió Mayors de 25, 40 i 45 anys:

Calendari i Matrícula

Majors 40…baremació i entrevistaBaremació majors 45 i entrevista

Seu Electrònica

Calendari de Conselleria

Sol·licitud d’adaptació al grau

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis

Secretaria Facultat

Abans 17 de juliol 2020
             

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

  • Espanyols (Trasllats d’Expedient)

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021

Publicació llista admesos

Secretaria/Web

Abans del 4 de Setembre de 2020

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

  • No Espanyols

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021

Publicació llista admesos

Secretaria/Web

Abans del 4 de Setembre de 2020

* Depén de la convocatòria del Ministeri.

MATRICULA GRAUS

La matrícula de tots els cursos en graus i màsters és online
 

  1. Nou ingrés: Matrícula estudiants primer curs.
  2. Matrícula resta de cursos. Graus.
  3. Matrícula Màsters

1.- Nou ingrés:    Matrícula 1er curs.

Accions

 Lloc

Dates

1.- Assemblees informatives. 
 

En les assemblees es donarà informació sobre graus

Consulta Dates i lloc Assemblees
 

 2.- Cita de matrícula

Consulta la teua cita per a la matrícula

Online: 

Fase ordinaria :1 al 4 setembre2020

fase extraordinaria:25 i 28 setembre 2020
Incidències de matricula: 

3.- Instruccions de matrícula

 

 


 

 

5.- Matricula a temps parcial

Sol.licitud 

ENTREU.UV.ES

Seu Electrònica

1r curs: En el moment de la matricula i fins el 30 de setembre de 2020

2º,3r,4t curs: Del´1 al 15 juliol de 2021 (curs 2021-2022)

 

Resolució

Correu electrònic

Abans 10 setembre de 2018

 

6.- Reconeiximent/convalidació de crèdits

Sol.licitud secretaria

 

Desde el moment de la matrícula i

 

7.- Entrega documentació matrícula

Secretaría Facultat septiembre

durante matricula

6.- Crides llista espera

 

 

Les crides no seran presencials. A través de programa informàtic, es procedirà a l'assignació de vacants.

(Comunicació a l’interessat desde el Servei d’Estudiants)

             1ª Crida de 7 de setembre 2020
 
Matrícula online: 8 i 9 setembre 2020

              2ª Crida de 10 setembre 2020

Matrícula online: 14 setembre 2020

 

 

8.- Inici de les clases

 

1r curs : 25 de setembre 2020

Resta de cursos: 14 setembre 2020

 

 

2.- Resta de cursos de grau : segon, tercer i quart       

Dates

Del 20 al 31 de juliol de 2020

 

Sol.licituds de data de matricula, estudiants NO matriculats anys anteriors. Entreu.uv.es

Del 15 de juny al 15 de juliol 2020

Matrícula estudiants NO matriculats anys anteriors.
 

Graus: consultar cita en https://www.uv.es/filoeduc

Modificacions de matricula.Canvis de grup, anul.lacions i ampliacions

 

Admissió per reconeixement de crèdits

Fins al 30 de setembre 2020

Inici de les clases

14 de setembre 2020

 

3.- Matrícula Másters

Matrícula Màsters

On Line

Matricula fase I: 14 al 16 de juliol de 2020. Fase I 

Primera Llista d´espera:22juliol....matricula...23 i 24 juliol

Segona Llista d´espera: 28 juliol....matricula....28 i 28 juliol

Tercera llista d´espera: Crida per teléfono


Matricula fase II : 25 al 28 de setembre de 2020. Fase II

Incidències de matrícula.
(Presencial)