Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad de Cultura Cientifíca y de la Innovación - Cátedra de Divulgación de la Ciencia Logo del portal

Universidad de Valencia

Convocada la decimotercera edición del Premio de comunicación científica «Joan Lluís Vives».La Red Vivas de Universidades, con la colaboración de la Cátedra de Divulgación Científica de la Universitat de València y el apoyo de la CAM, ha convocado la decimotercera edición del Premio de comunicación científica «Joan Lluís Vives», dirigido a estudiantes con tesis doctoral inscrita y sin defender públicamente a fecha 31 de diciembre de 2011.

Con este galardón, se pretende fomentar las habilidades comunicativas de los estudiantes de doctorado.

Para participar en la presente edición, hay que presentar un artículo periodístico en catalán de la misma temática que la tesis doctoral, el cual tiene que tener una extensión máxima de 15.000 caracteres (con espacios incluidos). Cada autor puede presentar un único artículo original, inédito y no premiado en otros concursos. enmarcado en una de las dos modalidades siguientes:

 • Modalidad A: Ciencias sociales y de la educación, y humanidades
 • Modalidad B: Ciencias básicas, ciencias de la salud, ingenierías y arquitecturas

El plazo para presentar los originales finaliza el 30 de abril de 2012.

Habrá dos premios indivisibles, uno por cada modalidad, de 1.500 euros cada uno, y las revistas Método y El Espejo publicarán los dos artículos ganadores. Así mismo, el semanario El Temps hará una reseña periodística. El jurado estará constituido por profesorado de las universidades de la Red Vivas y otros profesionales vinculados al ámbito del premio.

Trabajos presentados

Título del trabajo

 • "Avui les religions són notícia"
 • "La transformació d'un gènere literari: del conte a la novel·la"
 • "Entre la manca de combativitat i l'abús de centralització: noves reflexions sobre l'ensorrament del califat omeia"
 • "Barcelona en transició: del carrer al model de ciutat"
 • "La infrautilització del capital humà: El paper de la sobreeducació en l'economia espanyola".
 • "L'ombra Nietzscheana. Dissecció del perfil de l'artista modernista"
 • "Edició crítica i estudi introductori del llibre d’intenció de Ramón Llull"
 • "Una aposta per la resistència"
 • "El món fet imaginació: Joan Barceló i la narrativa catalana dels 70"
 • "lidiuendemocraciainohoes (Algunes reflexions sobre la primavera àrab en clau de gènere)"
 • "El passat present"
 • "Els valors de la convivència a les etapes d'educació infantil i primària. Pràctiques d'aula i formació docent"
 • "Sylvia Plath i Anna Dodas: Un diàleg entre poetes"
 • "Junts!"
 • "Estudi dels factors que afavoreixen el desenvolupament de la sensibilitat intercultural"
 • "Són discriminades les dones en la premsa seriosa?"
 • "Democràcia, Ciutadania i Justícia penal"
 • L'acció popular és un necessari instrument de control i d'intervenció dels ciutadans en la repressió del delicte"
 • "Les lliçons de la Prehistòria: vers una evolució conscient"
 • "Me’n puc refiar però ho contrastaré”
 • "L’origen dels animals, una història de bricolatge evolutiu"
 • "Tomás Cerdà i la introducció del càlcul diferencial a l'Espanya del segle XVIII"
 • "Patogènia i transmissibilitat dels virus d'influença aviària en espècies d'aus no convencionals"
 • "Comparació de l'espessor macular entre xiquets diabètics sense retinopatia diabètica i xiquets sans"
 • "Descobrint la salut al besllum de les ampolles"
 • "La vivenda excavada, solució troglodita o necessitat actual de la societat espanyola?"
 • "Càncer: una lluita contra la immortalitat"
 • "Un viatge fantàstic: el transport de fàrmacs a l'interior de la cèl·lula"
 • "Repercussions de la malformació de chiari I en la qualitat de vida del pacient"
 • "Biopel·lícula: un altra forma de vida davant dels nostres ulls"
 • "Filtres solars: dels cosmètics al medi ambient"
 • "Efecte de l'exposició al·lergènica natural sobre la resposta màxima i l'atrapament aeri induïts per adenosina 5'-monofosfat"
 • "La paradoxa de l'evidència: l'estratègia terapèutica invasiva en la cardiopatia isquèmica"
 • "Ha estat el clima un modulador de les activitats antròpiques en l'últim mil·lenni? Exemple de dos llacs del Sistema Ibèric"
 • "Llum, matèria i metodologia quàntica sense equacions. És possiblellegir-ho i entendre-ho?"
 • "Assaig sobre la ceguesa (el ric món visual dels llangardaixos)"
 • "Disruptors endocrins: exposició durant l'embaràs i efectes en els nadons"
 • "Biomarcadors: Prevenció de l'arteriosclerosi a traves del aliments"
 • "A l'ombra del meu germà"
 • "Deteriorament cognitiu en dones amb càncer de mama no metastàsic"

Artículos ganadores

Modalidad A

Modalidad B

Veredicto Jurado Premio de Comunicación Científica Joan LLuís Vives

Bases

++ Información