Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad de Igualdad Logo del portal

Premi "Olimpia Arozena"

Per donar compliment al I Pla d’Igualtat, la Universitat de València a través de la Unitat d’Igualtat ha convocat l’edició d’aquest premi que fomenta el valor de la igualtat en la docència i destaca les aportacions de les dones a la institució universitària.

El Premi Gènere i Docència en l’Educació Superior pren el nom d’Olimpia Arozena Torres, una de les primeres dones que accediren a la Universitat de València i la primera professora en aquesta institució.

Olimpia Arozena (La Laguna, Tenerife, 19 de juliol de 1902 - València, 1 de desembre de 1971) es va llicenciar en Filosofia i Lletres el 28 de novembre de 1929 amb premi extraordinari. Va ser la primera professora de la Universitat de València a la Facultat de Filosofia i Lletres, en la secció d’Història. Va participar en els treballs del Seminari de Filologia Valenciana durant la República i la Guerra Civil, i es va doctorar en Filosofia i Lletres el 1949 amb la tesi «Nuevas aportaciones a la historia de Valencia».

Bases del Premi

Cartell Premi Olimpia Arozena

Tríptic Premi Olimpia Arozena

  • Primera edició del Premi “Gènere i Docència en l’Educació Superior Olimpia Arozena” 2011
  1. S’ha atorgat el I Premi al treball La creación de materiales docentes en inglés para contenidos relacionados con género: Una propuesta para la evaluación de competencias transversales, de José Santaemilia, del departament de Filologia Anglesa i Begoña Clavel i Sergio Maruenda, de l’ Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades.
  2. L’accèsit s’ha concedit al treball Guía docente de la asignatura Igualdad de Género y no Discrminación de Teresa Yeves,  Mª José Hervás, Magdalena López Precioso, Inmaculada Verdeguer, Gabriela Moriana i Elena Mut, del departament de Treball Social.
  • Segona edició del Premi “Gènere i Docència en l’Educació Superior Olimpia Arozena” 2012
  1. S’ha atorgat el Premi al treball Formar en Género: Recursos docentes no sexistas d’ Elena Martínez, Ana Montesinos i Juan Carlos Vegas Aguilar.