Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

ACADEMIA JOURNAL

ACADEMIA JOURNAL    CIÈNCIA EQUILIBRADA | BALANCED SCIENCE      

La Universitat de València crea la revista de divulgació científica Academia Journal Ciència Equilibrada

La Universitat de València ha creat la revista de divulgació científica Academia Journal Ciència Equilibrada, una publicació on line amb periodicitat semestral, i que s’adreça al públic generalista, amb l’objectiu de plantejar el coneixement de la ciència d’una manera més dinàmica i didàctica. La nova eina cerca l’equilibri multidisciplinari de totes les àrees de coneixement, l’equilibri de gènere i una major presència del valencià com a llengua de producció i divulgació de la ciència. Entre d’altres, inclourà l’Entrevista, una secció protagonitzada per una dona científica.

Escrita en castellà, anglès i valencià, Academia Journal té el suport de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València, i s’allotja en el sistema Open Journal System de la Universitat de València.

“Posar en marxa una nova revista com Academia Journal és una raó de satisfacció per a la comunitat acadèmica perquè les revistes són la via per excel·lència de validació del coneixement científic”, es destaca des del comitè científic.

Les seccions de la publicació seran un editorial, articles, cartes a l’equip redactor, fòrum (on es proposarà una reflexió crítica sobre l’estat de la recerca en diferents àrees de coneixement), entrevista (secció amb la qual es contribuirà a una major visibilitat de la producció de dones dedicades a la ciència), i ressenyes de llibres on es presentaran publicacions recents relacionades amb la divulgació científica.

La revista es dotarà d’un grup de treball anomenat Ciència Equilibrada, compost per persones expertes en diferents disciplines i organitzades per treballar en equip. Així, la ciència equilibrada planteja capgirar les jerarquies habituals en l’estructura i desenvolupament de l’acadèmia i el món científic, anant  cap a una major equitat i promovent altres maneres de prendre part i de minorar els biaixos de gènere. També, aquest plantejament pretén allunyar-se del model de ciència androcèntric i es planteja com a objectiu desmarcar-se d’un model unilateral que interposa les ciències (naturals) a les altres ciències (socials, humanes).

Triple objectiu

Dins del primer objectiu d’Academia Journal –propiciar l’equilibri multidisciplinari mitjançant la presència de totes les ciències– es mirarà per la presència equilibrada d’articles en cadascuna de les cinc grans branques del coneixement. A més, dins la política de fomentar l’equilibri de gènere, el criteri editorial assegurarà que la meitat o més dels articles siguen signats per dones. Respecte al tercer eix, una major presència del valencià com a llengua de producció i divulgació de la ciència i del coneixement, aquesta es promourà en un camp on predominem i s’incentiven altres llengües, especialment l’anglès.

Accés a la revista: