Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

De la seqüència a la conseqüència

El segle vint va resultar apassionant pel que fa a l’estudi del éssers vius. Pràcticament en aquest curt període de temps hem passat de pensar que les reaccions que tenen lloc en la matèria viva eren químicament distintes de les que ocorren a la matèria inanimada, a disposar d’explicacions satisfactòries i estrictament mecanicistes de molts fenòmens a nivell molecular. Sens dubte, el major èxit de l’anàlisi molecular dels éssers vius ha estat el descobriment de la base química de la informació genètica i dels mecanismes que transfereixen aquesta informació des del seu origen en els cromosomes fins les estructures i funcions de la cèl·lula, el que ha culminat en anys recents en el desxiframent del genoma de diversos organismes.

El genoma és el material hereditari d'un organisme que especifica les instruccions per al seu desenvolupament i funcionament, i que són transmeses de generació en generació. Però no hem d’oblidar que són les proteïnes, que se’n deriven d’aquests genomes, les encarregades de dur aterme la majoria d’eixes funcions biològiques, cosa que ens planteja guaitar un nou horitzó, el proteoma.

Coneixements previs: L'alumnat ha de saber quina es l’organització de la cèl·lula així com tindre els conceptes bàsics de les macromolècules biològiques fonamentals, és a dir, les proteïnes i els àcids nucleics.

La conferència requerirà la utilització d’un canó per a la projecció audiovisual.

Cartell en format pdf: De la seqüència a la conseqüència

 

Sol·licitar conferència 

 

 

 

 

 

Aprofitant el poder de l'Evolució: Premi Nobel de Química 2018

cartell anunciador conferencia ismael
Cartell anunciador conferència Ismael dos

La diversitat de la vida ens dóna una idea del poder de l’evolució. Des que les primeres formes de vida van aparèixer al nostre planeta fa uns 3.700 milions d’anys, els éssers vius han colonitzat pràcticament tots els entorns gràcies a que l’evolució ha trobat solucions per als problemes que la química li ha plantejat. Per aconseguir-ho, les ferramentes químiques de la vida —les proteïnes— han estat optimitzades, canviades i renovades, al llarg de l’evolució donant lloc a una diversitat increïble.

Els guardonats amb el Premi Nobel en Química l’any 2018 s’han inspirat en el poder de l’evolució, i han utilitzat els mateixos principis —canvis genètics i selecció— per a desenvolupar proteïnes que ens ajuden a resoldre nous problemes químics fruit de l’activitat humana. A la conferència vorem com s’han desenvolupat noves activitats enzimàtiques mitjançant tècniques d’evolució molecular dirigida per a produir noves reaccions químiques, biofuels o fàrmacs, que representen una (r)evolució en química i un gran benefici per a la humanitat.

Coneixements previs: L'alumnat ha de conèixer els principis bàsics de la catàlisi enzimàtica. A la conferència se’ls explicarà com podem optimitzar les activitats catalítiques amb tècniques d’enginyeria de proteïnes.

Cartell en format pdf: Aprofitant el poder de l’Evolució: Premi Nobel Química 2018

 

 

Sol·licitar conferència  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breu CV

Nascut a Borriana, es va llicenciar en Biologia per la Universitat de Valencia l’any 1989. Començà la seua tasca investigadora al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València amb estudis epigenètics que constituirien el seu Grau de Llicenciatura (Tesina). El setembre de 1994 va obtindre el grau de Doctor (enzimologia en medis no aquosos) per la Universitat de València. A continuació va fer una estada al Torrey Pinnes Institute for Molecular Studies en San Diego (US) treballant en química combinatòria. Seguidament, amb una beca de l'European Molecular Biology Organization (EMBO) va fer una estada post-doctoral al Departament de Bioquímica i Biofísica de la Universitat d’Estocolm per estudiar el plegament de les proteïnes de membrana. A més, l’any 2009 va ser Professor Visitant a la Texas A&M University (US).

Catedràtic d'Universitat en Bioquímica i Biologia Molecular, ha dirigit el grup de Proteïnes de Membrana i ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals de reconegut prestigi, ha dirigit nou Tesis Doctorals (tres d’elles Premi Extraordinari). Actualment, també és investigador de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de València.

 

Més informació

 

Xarxes socials

  • @IsmaelMingarro
  • @MemProtLab
  • @_BIOTECMED
  • @BiologiquesUV
  • @CdCienciaUV
  • @MednightGTS

 

Estimulant les vocacions científiques és un projecte de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València, que compta amb el cofinançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i del Ministeri de Ciència i Innovació.