Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

TALLER: NUMISMÀTICA

Objectiu: entendre la importància de les troballes numismàtiques i el valor de la seua informació dins el context arqueològic.

Duració: 1,3 h

Activitats: l’alumnat dependrà a fer un motlle de guix d’una moneda i a identificar i fitxar monedes antigues.

Desenvolupament: L’activitat començarà amb una explicació d’allò que va a fer-se, i una breu introducció al treball numismàtic, donant-ne especial rellevància a la importància de la preservació del registre arqueològic. La primera activitat serà preparar el motlle de la moneda (actual): fer les empremtes sobre les boles de plastilina i vessar el guix.

Mentre aquest va secant-se es procedirà a explicar la forma de catalogació i s’entregarà a l’alumnat una fitxa en paper d’una moneda antiga perquè la catalogue. Es discutirà i explicarà la importància de la informació extreta de dita catalogació. Finalment, l’alumnat recollirà el motlle de la moneda realitzada que es guardaran de record.

Destinatari: alumnes de segon cicle de la ESO o batxillerat

Nº d’alumnes considerat: 15

 


Inicio       Ministerio de Industría, Economía y Competitividad   

Amb la col·laboració de la Fundación Española de Ciència i Tecnologia i el Ministerio de Ciencia e Innovación.