Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

TALLER: EL REGISTRE ARQUEOLÒGIC.

Objectiu: entendre el treball dels arqueòlegs i dependre a interpretar una seqüència arqueològica.

Duració: 1h 30m

Activitats: l’alumnat haurà de resoldre un tall estratigràfic i definir la seqüència plantejada. Després li seran presentats uns materials suposadament procedents de dita excavació i dependran a distingir ceràmiques de diferents cronologies i uns rudiments de classificació ceràmica.

Desenvolupament:

Al grup assistent se li proporcionarà un dibuix detallat d’una seqüència estratigràfica ideal. Amb ella es discutirà l’ordre cronològic de creació de dita seqüència i es farà una matriu estratigràfica. Després se’ls presentaran tres lots de materials ceràmics, suposadament procedents de dita excavació. Un primer format per ceràmiques ibèriques, un segon amb ceràmiques a mà prehistòriques i un tercer amb materials barrejats de les dues cronologies. Es mostrarà i participaran de la classificació de dits materials i es raonarà la coherència dels conjunts presentats.

Destinatari: alumnes de segon cicle de la ESO o batxillerat   

Nº d’alumnes considerat: 15

Anar a la sol·licitud

 


Inicio       Ministerio de Industría, Economía y Competitividad   

Amb la col·laboració de la Fundación Española de Ciència i Tecnologia i el Ministerio de Ciencia e Innovación.