Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

  • IND1  Nombre de queixes admeses de les causes 2 i 3 de la Bústia SQiF. [C1]
  • IND2  Percentatge de comunicats d’incidències traslladats en un termini de 24 hores, relatius a recursos informàtics de les aules. [C2]
  • IND3  Percentatge de respostes relatives a la reserva d’espais d’ús no docent en el termini de 24h. [C3]
  • IND4  Percentatge de respostes realitzades en el termini de 48h relatives a la cessió temporal d’espais.
  • IND5  Percentatge de tramitacions de targetes de pàrquing realitzades en el termini de 24h. [C5]
  • IND6  Nombre de queixes relatives als terminis i als horaris establerts per a l’obertura/tancament, la distribució del correu i la difusió d’informació d’interès de les consergeries. [C6]
  • IND7  Nombre de revisions anuals realitzades relatives al bon funcionament dels equips audiovisuals. [C7]