Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Les persones usuàries que consideren que la unitat incompleix els compromisos declarats en la Carta de serveis podran formular les seues queixes mitjançant:

  • La Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la UV: http://www.uv.es/bustia
  • Escrit presentat al Registre de la UV, adreçat al Registre Auxiliar 1/2
  • En cas d’incompliment, s’ha d’informar la persona usuària de les causes per les quals no s’ha complert el compromís i de les mesures adoptades.

L’incompliment dels compromisos continguts en aquesta Carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.