Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Les principals activitats desenvolupades per la Unitat de Gestió del Campus dels Tarongers de la Universitat de València són:

Atenció a persones usuàries

 • S1 Atendre totes les demandes d’informació formulades per les persones usuàries, així com orientar i resoldre les qüestions i els dubtes sobre el funcionament dels serveis de la Unitat de Campus.

Gestió d’espais

 • S2 .Assignar i reservar espais destinats a ús docent reglat (grau i postgrau) a centres de la UV per a impartir l’oferta de curs acadèmic (OCA).
 • S3.Gestionar la reserva d’espais, disponibles després de l’OCA, destinats a la docència no reglada i complementària per a la comunitat universitària, seguint el criteri de preferència del protocol vigent i amb justificació prèvia, d’acord amb les finalitats pròpies de la UV.
 • S4.Gestionar la cessió temporal d’espais sol·licitada per la  comunitat universitària i per usuaris externs per dur a terme activitats no contràries als principis de la UV,  aplicant el reglament d’execució pressupostària vigent

Suport institucional

 • S5.Prestar suport a la realització d’activitats de caràcter institucional per a la comunitat universitària com ara:
  • Donar curs als acords de la Mesa de Campus
  • Suport a les eleccions i altres actes institucionals Registre
  • Gestió d’accés al pàrquing
 • S6.Les consergeries dependents de la Unitat de Campus tenen encomanades les següents funcions: 
  • Control d’obertura/tancament i custòdia de claus
  • Recepció i distribució del correu
  • Difondre informació d’interès (cartells, dates d’exàmens i campanyes)
  • Control i custòdia de materials, equipaments i objectes trobats
  • Revisió i supervisió del bon estat i
   funcionament de les instal·lacions

     Suport tecnològic

 • S7.Realitzar el manteniment dels equips audiovisuals del campus, així com oferir el suport tècnic necessari per a la seua utilització.