Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Arran l'aprovació del Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València en 2019, i mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del I Pla de Diversitats de la Universitat, el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat va encarregar a l'equip d’investigació MIDICO la realització d'un diagnòstic en matèria de diversitat LGTBI i ètnicocultural entre l'alumnat de la Universitat (2019-2020) i un segon estudi sobre la realitat del PDI i PAS de la Universitat, que es troba en fase d’elaboració.

A més, el passat curs va ser aprovat pel Consell de Govern el 23 de juny el Reglament de la Comissió de Diversitats que es va constituir i reunir per primera vegada el 16 de juliol 2020. Aquesta comissió tindrà per finalitat dissenyar polítiques inclusives i assessorar el Vicerectorat amb competències en matèria de diversitat, així com responsabilitzar-se de la posada en marxa i del control posterior de les activitats derivades del futur Pla de Diversitats.

En paral·lel a la constitució de la Comissió, es va obrir un espai de reflexió i participació en línia on es proposaren línies temàtiques i àrees de treball en matèria de diversitat afectivosexual, de gènere, familiar, ètnicocultural i religiosa a incloure al Pla de Diversitats. Per tal d’implicar en el procés al major nombre de persones, es va convocar la comunitat universitària a unir-se a uns grups de treball que assessoren la Comissió en el disseny de les polítiques institucionals i que funcionen com a grup motor, oberts a tot l’estudiantat, PAS i PDI de la Universitat amb interés en aquestes qüestions. Els grups de treball participaran en l’elaboració del Pla de Diversitats i en paral·lel treballen els continguts i difusió de diferents accions.

En octubre de 2020 es va fer una reunió per a presentar la proposta de grups de treball i al llarg del mes de novembre es van posar en marxa els següents grups:

  • Grup 1. Política d'igualtat i reconeixement

En què estem treballant? Pròxima convocatòria d'Ajudes de Diversitats

Pròxima reunió: 9 de març a les 9:30 hores.

  • Grup 2. Política institucional antidiscriminatòria

En què estem treballant? Codi de conducta i bones pràctiques en diversitat.

Pròxima reunió: 10 de març a les 9:30 hores.

  • Grup 3. Participació i societat

En què estem treballant? Espais multicolor als Campus.

Pròxima reunió: 11 de març a les 9:30 hores.

Si tens interés a participar en algun dels grups, encara pots fer-ho enviant un correu a diversitats@uv.es.