Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Estudiants de la Universitat de València

Aprovat el III Pla d’Igualtat a la Universitat de València

 • 5 de novembre de 2019

Defineix quatre eixos d’actuació relatius a les persones, els procesos clau de la Universitat com són la docència i la investigació, la governança i l’observatori de la igualtat i, la cultura de la igualtat.

El Consell de Govern ha aprovat el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València que compta amb 64 accions a desenvolupar en quatre anys (2019-2022). De la mateixa manera que els anteriors Plans d’Igualtat de la Universitat té, també, l’objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.El Pla ha estat negociat per CCOO,CSIF, STE-PV i UGT en Mesa Negociadora i ha tingut l’informe favorable de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UV.

I és que, tot i que el principi d’igualtat forma part dels valors de la Universitat de València i així s’evidencia en els seus estatuts, el diagnòstic per l’elaboració del III Pla d’Igualtat de la Universitat demostra que persisteixen asimetries de gènere tant en l’estudiantat, en el Personal Docent i Investigador i en el Personal d’Administració i Serveis i cal adoptar mesures que ajuden a construir una universitat on la igualtat efectiva entre homes i dones siga una realitat.

El diagnòstic per a l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la Universitat de València ha estat conformat per diferents estudis i informes. D’una banda, el diagnòstic de situació de les dones i els homes a la Universitat de València realitzat per la Unitat d’Igualtat i en concret des de l’Observatori de la Igualtat i d’altra banda l’ Estudi sobre bretxa salarial de gènere en la Universitat de València realitzat per l’equip Genero en Ciencia dirigit per la catedràtica de Sociologia, Capitolina Díaz i l’Estudi sobre conciliació personal, familiar i professional de les persones que treballen en la Universitat de València realitzat per les professores del departament de Sociologia, Alicia Villar i Sandra Obiol. Finalment, el diagnòstic per l’elaboració del III Pla d’Igualtat inclou també l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de la Universitat de València.

Algunes de les conclusions dels diversos estudis constaten que les cures i les responsabilitats familiars constitueixen un dels principals elements de desigualtat en diversos fronts: salaris, condicions de treball, de promoció i carrera, etc. També es desprèn de l'estudi diagnòstic la necessitat d'aprofundir i estendre la formació en igualtat i contra la violència masclista, prioritzant la formació d'agents clau per a la consecució de la igualtat i per a la lluita contra les violències cap a les dones.

D’altra banda, resulta necessari realitzar accions que permeten incorporar la perspectiva de gènere a les diverses titulacions universitàries, en el grau i amb la intensitat que cada titulació requerisca així com incrementar l'esforç formatiu per a aconseguir la incorporació de l'anàlisi de gènere a la recerca científica, aconseguint així una major qualitat investigadora i una font significativa d'innovació.

Els estudis evidencien la necessitat de visibilitzar els mèrits de les dones en docència i recerca a través de premis i reconeixements i també incentivar el lideratge de les dones en tots els àmbits (docència, recerca i gestió, així com la emprenedoria i la innovació).

Amb aquest nou Pla d’Igualtat la Universitat manté el seu compromís amb les polítiques d’igualtat i dóna un pas més endavant apostant per tres aspectes fonamentals com són la conciliació/coresponsabilitat, transversalització del gènere en docència/investigació i actuació davant les violències masclistes.

Procés d’elaboració

Finalitzat el període de vigència del II Pla d'Igualtat, en 2017 es van iniciar els treballs per a l'adopció d'un nou Pla. La primera tasca va ser realitzar el diagnòstic institucional en matèria d'igualtat per la qual cosa es van realitzar i es van encomanar els diferents informes o estudis, que van culminar al llarg de 2018.

L’elaboració del III Pla ha estat un treball col·lectiu fruit de la participació de nombroses persones de la comunitat universitària, membres de les Comissions d’Igualtat dels centres de la UV, sindicats, estudiantat, expertes i experts en investigació en matèria d’igualtat de gènere, de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones de la UV (IUED), així com del Vicerectorat d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat i de la Unitat d’Igualtat.

El 20 de febrer la Vicerectora d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat va presentar l’esborrany del III Pla d’Igualtat davant la Comissió de Polítiques d’Igualtat i el 4 de març davant el Consell de Direcció que l’aprovaria. En últim lloc, el 29 de març s’aprovava per unanimitat en Mesa Negociadora i en la reunió del 8 d’abril la Comissió de Polítiques d’Igualtat emitia també el seu informe favorable.

Com a característiques d’aquest Pla, destaquem les següents:

 1. Ambiciós però realista i assolible.
 2. Molt transversalitzat: Intervenció de nombrosos vicerectorats, centres, serveis i unitats.
 3. Més estructural que conjuntural: Més accions permanents que puntuals.
 4. Transparent: Facilitat per a comprovar evidències en l’execució.
 5. Amb objectius mesurables: Tots els objectius tenen associat l’indicador o indicadors de mesurament.

L’estructura del III Pla inclou quatre eixos.

L’Eix 1. Les Persones, en què es plantegen com a grans reptes: l’elaboració d’un Pla integral de conciliació i corresponsabilitat (PAS, PDI i Estudiants), el treball per a prevenir i afrontar la violència masclista i la formació, accés i carrera professional del personal de la UV.

L’Eix 2. Els Processos Clau de la Universitat, en què es plantegen com a grans reptes: mesurar el grau de transversalització de la perspectiva de gènere en docència i investigació i avançar en la seua consecució a les àrees prioritàries, com són les titulacions de Magisteri i el Màster de Professorat de Secundària.

L’Eix 3. La Governança i l’Observatori de la Igualtat, en què es plantegen com a grans reptes: millorar la presència de dones en llocs de responsabilitat i mantindre indicadors actualitzats a l’Observatori d’Igualtat.

L’Eix 4. La Cultura de la Igualtat, en què es plantegen com a grans reptes: consolidar la marca de la UV com a universitat igualitària, així com vetlar per un ús no sexista del llenguatge i la importància de la visibilització de dones.

Reptes del III Pla d’Igualtat

 1. La Conciliació i coresponsabilitat
 2. L'actuació enfront de les violències masclistes
 3. La transversalitat de la perspectiva de gènere en l'ensenyament i la investigació universitàries.
 4. La formació en igualtat i contra les violències masclistes

En els Estatuts de la UV es contemplen els dos primers com a objectius fonamentals en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat. En concret, La Secció segona: De la igualtat, Article 241 bis  diu així:

La Universitat de València té entre els seus objectius fonamentals el desenvolupament de totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes, la promoció de polítiques actives que afavorisquen la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, així com la lluita contra la violència de gènere.

a) La conciliació i coresponsabilitat

En línia amb l'ambiciós contingut en matèria d'igualtat del programa electoral de la candidata a les eleccions en 2018, i actual rectora, María Vicenta Mestre, un dels grans reptes del III Pla d'Igualtat es troba en el seu Eix 1, dedicat a les Persones, el primer Objectiu de les quals se centra a afavorir la conciliació i coresponsabilitat en la UV.

b) L'actuació enfront de les violències masclistes

La Universitat de València es planteja en aquest III Pla d'Igualtat com a gran objectiu que el clima institucional siga de “tolerància zero” enfront de les violències masclistes donant una protecció adequada a les víctimes. Una de les accions previstes és crear “Espais violeta” en els Centres per a difondre les polítiques, documents i esdeveniments en matèria d'igualtat i contra la violència masclista, així com “Punts violeta” a les festes universitàries.

c) La transversalitat de la perspectiva de gènere en l'ensenyament i la investigació universitàries.

En l'àmbit de l'ensenyament els reptes delIII Pla d'Igualtat se centren en transversalitzar la perspectiva de gènere en l'ensenyament universitari destacant entre altres accions “Aprovar un Pla per a transversalitzar gènere a totes les titulacions”. També afavorir la continuació de l'oferta formativa en l'àmbit de la investigació a través del curs d'Incorporació de l'Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI).

d)  La formació en igualtat i contra les violències masclistes

Finalment, per abordar amb eficàcia aquests reptes, es fa necessari realitzar un important esforç formatiu per a garantir la sensibilitat, eficiència i eficàcia de cada integrant de la comunitat universitària que haja d'intervenir en la superació dels reptes anteriors.

 

Llista d'enllaços:

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies