Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Certificat per ANECA el nou disseny del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de la Universitat de València

  • 27 de gener de 2020
Edifici del Rectorat

La Universitat de València va rebre el passat 13 de gener ‘Informe favorable’ sense condicions de la certificació del disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) per a tots els centres de la nostra institució, el qual respon als nous requeriments del programa matriu AUDIT de l’ANECA. Aquesta certificació suposa un gran suport al treball de la Unitat de Qualitat i un important avanç en un dels principals objectius fixats per l’equip de direcció en matèria de qualitat, l’acreditació institucional.

La certificació del disseny és el primer pas encaminat a l'acreditació institucional en compliment del Reial Decret 420/2015 de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris. Per a això es requereix tindre un SAIQ amb un disseny i implantació certificat per una Agència Externa d’Avaluació. 

El SAIQ té com a objectiu principal generar la suficient confiança en la institució, i en la seua capacitat per a proporcionar una formació que garantisca que les expectatives dels estudiants i altres grups d'interés, com ocupadors i societat en general, se satisfan completament. Perquè aquest disseny tinga èxit, siga realment útil i puga perdurar en el temps, ha sigut convenient reduir el nombre d'evidències i la burocratització evitant la fatiga dels implicats.