La Universitat de València col·laborarà amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

La Universitat de València i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana han signat aquest matí un acord de col·laboració amb l'objecte d'organitzar activitats conjuntes i oferir als membres de les respectives institucions aquells serveis que s'acorden en els convenis específics.

L'acord ha sigut subscrit pel rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i per Alicia Sellés, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
Per a desenvolupar aquest Conveni, podran elaborar-se convenis específics en els quals s'arrepleguen projectes o programes d'actuació concreta i en els quals, en tot cas, es determinaran les finalitats proposades, el programa de treball i els mitjans necessaris per a dur-los a terme. Ambdues parts es comprometen a afavorir la participació en projectes de formació i recerca, així com a l'intercanvi recíproc de les publicacions que s'acorden en els convenis específics.

Per la seua banda, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana oferirà al personal que treballa en el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València accés als cursos de formació organitzats pel Col·legi en les mateixes condicions que als seus col·legiats. A més, es compromet donar accés als cursos de formació organitzats pel Col·legi en les mateixes condicions que els seus col·legiats aplicant preu de membre del Col·legi als alumnes de la UV. El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València oferirà als col·legiats del Col·legi accés a les biblioteques de la Universitat de València i accés al servei de préstec.

En el marc del present conveni, prèvia sol·licitud, la Universitat de València facilitarà la utilització d'aules o altres instal·lacions en la UV, sempre que es troben lliures d'ús, per a organitzar cursos o altres activitats. La signatura del conveni, que tindrà una vigència de tres anys, ha comptat amb la presència d'Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat, i Victoria García, Directora Tècnica del Servei de Biblioteques i Documentació.

Data d'actualització: 30 de de juliol de 2014 13:37.

Llista de notícies