MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

  • Asignatura:Innovación docente e iniciación a la investigación educativa espec. informática y sistemas electrónicos
  • Código:40555
Créditos 6
Carácter Optativo
Asignatura no ofertada este curso 2020-2021