• Recerca UV

Grupo de estudios sobre nuevos imaginarios culturales: espiritualidades, turismo y cuerpo - GRENIC

Referencia del grupo:

GIUV2016-302

 
Descripción de la actividad investigadora:
El Grup de Recerca Nous Imaginaris Culturals naix amb l'interès d'investigar el sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals que seran explorats en base als ítems temàtics de les noves formes espirituals com expressió de sentit i de reinvenció de les utopies, del turisme com a procés de retrobada amb l'alteritat i del cos com territori de representació simbòlica d'allò cultural, social i polític. Els dèficits de sentit moderns i postmoderns passen per la recuperació i la reconfiguració de les velles formes de coneixement transcendent vinculades a les antigues filosofies i religions. Així, són transformades en noves creativitats culturals per a construir una visió d'allò sagrat lligada a innovadores formes transnacionals d'ecologia, espiritualitat, economia, política i relacions socials. Aquest "reencantament del món" s'inscriu en un context de progressiva desinstitucionalizació de la religió que potencia la recerca personal en la esfera individual i que genera el fenomen de "creure sense pertànyer" a la vegada que s'articula en moviments moderns, psico-físic-espirituals que ofereixen una religiositat experiencial, emocional, mística, fortament...El Grup de Recerca Nous Imaginaris Culturals naix amb l'interès d'investigar el sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals que seran explorats en base als ítems temàtics de les noves formes espirituals com expressió de sentit i de reinvenció de les utopies, del turisme com a procés de retrobada amb l'alteritat i del cos com territori de representació simbòlica d'allò cultural, social i polític. Els dèficits de sentit moderns i postmoderns passen per la recuperació i la reconfiguració de les velles formes de coneixement transcendent vinculades a les antigues filosofies i religions. Així, són transformades en noves creativitats culturals per a construir una visió d'allò sagrat lligada a innovadores formes transnacionals d'ecologia, espiritualitat, economia, política i relacions socials. Aquest "reencantament del món" s'inscriu en un context de progressiva desinstitucionalizació de la religió que potencia la recerca personal en la esfera individual i que genera el fenomen de "creure sense pertànyer" a la vegada que s'articula en moviments moderns, psico-físic-espirituals que ofereixen una religiositat experiencial, emocional, mística, fortament eclèctica, amb una orientació salvadora pragmàtica, ara i aquí, i un holisme o universalisme tenyit de cientificitat, ecologia i humanitarisme genèric. D'altra banda, indagarem com a través del turisme es produeix un acostament i un contacte entre llocs i persones des de la diversitat cultural i com el viatge es configura com un vehicle d'experiència corporal i sensorial a través de tours, visites guiades, participació en esdeveniments locals, en rituals, compres, etc. I ho farem, fonamentalment, a partir de dos modalitats turístiques distintes, la de la salut i la de l'espiritualitat. La primera centrada en la cura del cos, tant per motius de salut, com pel desig de mantindré, millorar o recuperar el benestar físic i mental. Així es tindran en compte centres mèdics per a tractaments i també aquells que combinen aquests amb l'oci. La segona busca contactar amb l'espiritualitat i amb allò sagrat, com un tipus de viatge basat en l'experiència, en la recerca de sentit que involucra activitats en torn al coneixement i creixement personal així com el benestar interior. Finalment ens acostarem als nous imaginaris culturals a través de la construcció del cos des de l'imaginari corporal del món occidental. Això ho farem a través de tres punts d'anàlisi distints: el cos social, la construcció de la identitat social que opera a través de la corporalitat partint de la base del creixent interès que té el cos en la nostra societat a partir de la ciència i la tecnologia i mitjançant diferents discursos mèdics i estètics que han creat i legitimat els nous usos socials del cos; el cos cultural, com expressió simbòlica tant individual com col·lectiva a través de la cura, la indumentària, l'ornamentació i la modificació del cos; indagarem així en les diferents formes en les que es modifica i transforma el cos en la societat actual i els significats simbòlics associats a aquestes transformacions; i, finalment, el cos polític, com artefacte del control social i polític. Ens preguntem com les relacions jeràrquiques de classe, gènere, edat i ètnia es manifesten a través el cos i si actualment podem afegir altres categories socials de desigualtat que actuen per mitjà el cos. Aquests ítems principals ens permetran també acostar-nos a una sèrie d'eixos analítics transversals com ara la globalització (els imaginaris acompanyen diferents globalitzacions), la identitat (adaptació i/o resistència a allò global), l'universalisme (tensió entre conceptes universals i realitats locals), el imaginaris utòpics (noves utopies de transformació social), el gènere (segregació i estratificació social al voltant dels imaginaris) i les comunitats global (imaginaris contemporanis construïts a partir de articulació entre xarxes socials globals).
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Objectiu general: Aquest grup d'estudi naix amb l'objectiu de localitzar, registrar i analitzar els fenòmens socials contemporanis vinculats al sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals en base a les línies d'investigació proposades: espiritualitats, turisme i cos.
  • Investigar la relació que s'estableix entre cos i activitat turística per a reflexionar sobre com s'articulen diferents imaginaris i pràctiques de consum cultural.
  • Descriure i analitzar l'aparició de noves formes de gestionar la salut, fruit de l'arribada de medicines i teràpies d'arreu del món que es reconfiguren en formes alternatives al paradigma dominant biomèdic.
  • Investigar l'emergència d'un nou camp d'acció social fruit de la confluència entre la salut i l'espiritualitat en el que la sanació és entesa com a procés i responsabilitat personal.
  • Aprofundir en la construcció social, cultural i política del cos prenent com a eix analític el imaginari corporal del món occidental.
  • Analitzar les utopies de transformació sociopolítica que han estat concebudes i posades en pràctica des de moviments globals d'espiritualitat.
  • Analitzar els imaginaris distòpics creats i posats a circular entre moviments espirituals que conceben la crisi i el col·lapse global com un procés de renovació de la humanitat.
 
Líneas de investigación:
  • Nuevas Espiritualidades, Salud y Bienestar. Descripció i anàlisi de la amplíssima varietat de disciplines i tècniques nutricionals, terapèutiques, esotèriques i espirituals que han arribat a Occident a través de les quals s'han modificat els imaginaris del cos, la salut i l'espiritualitat conformant un nou camp d'acció social.
  • Espiritualidades y Utopias de Transformació. Anàlisi de com els diferents imaginaris que sorgeixen i es reprodueixen en contextos de grups de noves espiritualitats estan vinculats a utopies de transformació sociopolítica, i de com es desenvolupen determinades pràctiques socials que tenen finalitat d'aplicació d'aquesta agenda.
  • Turismo y Cuerpo. Anàlisi de l'activitat turística a través de la corporeïtat tenint en compte com a les últimes dècades s'ha produït una clara ampliació del turisme experiencial i aprofundir en com es manifesten en diferents rituals i altres pràctiques.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
María José Albert RodrigoDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip d'investigació
Hernán Fioravanti ÁlvarezMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Miquel Ángel Ruiz TorresMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a Interí-na
Eva Mompó LópezCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Maria Teresa Ojeda MataCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant Doctor-a
Equip de Treball
Yolanda Cano CabreraEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Yaiza Pérez AlonsoEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
María Teresa Vicente RabanaqueEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
 

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies