Envejecimiento y estrés social: mecanismos de protección farmacológicos y conductuales - ENVEST

Referencia del grupo:

GIUV2013-179

 
Descripción de la actividad investigadora:
Els principals temes de recerca en el nostre grup es centren a avaluar diferents estratègies d'intervenció que poden actuar com protectores front els canvis induïts tant per l'estrès social com per l'envelliment. En models animals, els nostres estudis es basen en el paradigma de l'enriquiment ambiental que consisteix a proporcionar una elevada activitat social, física i mental. Entre els objectius del nostre grup està avaluar els canvis conductuals en resposta a l'ambient enriquit i valorar si aquesta manipulació contribueix a prevenir i/o revertir els efectes adversos, tant a nivell de reactivitat emocional com cognitius, que s'observen associats a edats avançades i després d'una exposició crònica a situacions d'estrès social. Ens proposem, a més, determinar si els possibles efectes neuroprotectors d'aquest ambient enriquit poden potenciar-se mitjançant l'administració de nicotina (o altres agonistes colinèrgics nicotínics). En subjectes humans, el nostre interès es centra en l'avaluació de tots aquells factors de l'estil de vida que poden ajudar a disminuir els efectes de l'estrès crònic i promoure la denominada reserva cognitiva i, d'aquesta manera, contrarestar o retardar el...Els principals temes de recerca en el nostre grup es centren a avaluar diferents estratègies d'intervenció que poden actuar com protectores front els canvis induïts tant per l'estrès social com per l'envelliment. En models animals, els nostres estudis es basen en el paradigma de l'enriquiment ambiental que consisteix a proporcionar una elevada activitat social, física i mental. Entre els objectius del nostre grup està avaluar els canvis conductuals en resposta a l'ambient enriquit i valorar si aquesta manipulació contribueix a prevenir i/o revertir els efectes adversos, tant a nivell de reactivitat emocional com cognitius, que s'observen associats a edats avançades i després d'una exposició crònica a situacions d'estrès social. Ens proposem, a més, determinar si els possibles efectes neuroprotectors d'aquest ambient enriquit poden potenciar-se mitjançant l'administració de nicotina (o altres agonistes colinèrgics nicotínics). En subjectes humans, el nostre interès es centra en l'avaluació de tots aquells factors de l'estil de vida que poden ajudar a disminuir els efectes de l'estrès crònic i promoure la denominada reserva cognitiva i, d'aquesta manera, contrarestar o retardar el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment. L'objectiu últim és contribuir a un millor coneixement dels mecanismes que afavoreixen un envelliment més actiu i major resiliència front dels efectes de l'estrès.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • 1) Desenvolupar un model d'enriquiment ambiental per a rosegadors
  • 2) Avaluar els efects de l'enriquiment ambiental a nivell fisiologic i cognitiu
  • 3) Desenvolupar un model d'estres social fonamentat en la inestabilitat social i avaluar els seus efectes conductuals 3) Desenvolupar un model d'estres social fonamentat en la inestabilitat social i avaluar els seus efectes conductuals 4) Valorar l'enriquement ambiental com a estrategia protectora front a l'envelliment i l'estres social
 
Líneas de investigación:
  • Modelos animales de enriquecimiento y estres . Desarrollo de modelos animales de enriquecimiento ambiental como estrategias protectoras frente a los efectos negativos del envejecimiento y estrés social
  • Estudios sobre reserva cognitiva y efectos del estres en sujetos humanos. Evaluación de factores que pueden ayudar a promover la reserva cognitiva y un envejecimiento mas saludable asi como sobre mecanismos que pueden proteger frente a los efectos deletéreos del estrés
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Rosa Redolat IborraDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Patricia Mesa GresaMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Marta Ramos CamposCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València