Ética y Democracia 2017

 

Elsa González Esteban (UJI), Juan Carlos Siurana (UV) i Jesús Conill (UV) presenten el I Congrés Internacional d'Ètica i Democracia que tindrà lloc a València el 7, 8 i 9 de novembre de 2017 . Congrés vinculat al màster interuniversatari Ètica i Democracia (www.masteretica.uji.es). Elsa González Esteban (UJI), Juan Carlos Siurana (UV) y Jesús Conill (UV) presentan el I Congreso Internacional de Ética y Democracia que se llevará a cabo en Valencia el 7, 8 y 9 de noviembre de 2017. Congreso vinculado al máster interuniversaitario Ética y Democracia (www.masteretica.uji.es). Elsa González Esteban (UJI), Juan Carlos Siurana (UV) and Jesús Conill (UV) present the First International Congress on Ethics and Democracy to be held on 7, 8 and 9 Novembre 2017 in Valencia. Congress linked to the interuniversity master's degree in Ethics and Democracy (www.masteretica.uji.es).